Fornyet håp for fjellørretoppdrettere etter konsesjonsavslag: – Jeg tror det er flertall for denne næringsetableringen

Nyheter
901

I forrige måned avslo Trøndelag Fylkeskommune konsesjonssøknaden til Driva Aquaculture, som planlegger å bygge Norges største landbaserte oppdrettsanlegg for fjellørret. Nå har fylkesutvalget kommet på banen i saken.

Avslaget fra fylkeskommunen kom med bakgrunn i forskriften, som beskytter nasjonale laksevassdrag, der det er forbud mot etablering av nye akvakulturanlegg for produksjon av matfisk.

Anlegget på rundt 100 dekar skal ligge ved Skoremsbrua ved laksevassdraget Driva i Oppdal, og skal produsere 3.250 tonn fisk årlig.

Gründerne Stein Kjartan Vik og Olav Skjøtskift har varslet at de vil klage på avslaget innen fristen 1. september.

Ingvill Dalseg. FOTO: Høyre

Ifølge lokalavisen OPP skal skal klagen behandles administrativt, før den går videre til Fiskeridirektoratet hvis avslaget opprettholdes. Men nå har fylkesutvalget i Trøndelag bedt om å få klagen i stedet for at den sendes til administrasjonen.

Fylkespolitiker Ingvill Dalseg (H) mener forskriften avslaget er basert på er utdatert, og gjelder for anlegg i sjøen, ikke innlandsanlegg.

På spørsmål om hva hun tror utfallet av klagebehandlingen blir, svarer hun:

–  Uten å forsere behandlingen, tror jeg det er flertall for få denne næringsetableringen, enten det blir fylkesutvalget eller fylkestinget som behandler saken.

Planen var at Driva Aquaculture skulle starte byggingen av anlegget denne høsten.
Gründerne har tidligere uttalt at de har ingen problemer med å finansiere anlegget, som har en prislapp på 400 millioner kroner.