Vil bygge Norges største landbaserte oppdrettsanlegg for fjellørret – fikk avslag på søknad om konsesjon

Nyheter
1647

Trøndelag fylkeskommune har avslått konsesjonssøknaden til Driva Aquaculture.

Selskapet planlegger å bygge Norges største landbaserte oppdrettsanlegg for fjellørret. Anlegget på rundt 100 dekar skal ligge ved Skoremsbrua ved laksevassdraget Driva i Oppdal, og skal produsere 3.250 tonn fisk årlig.

Ifølge avisen OPP er begrunner fylkeskommunen avslaget med henvisning til forskriften som beskytter nasjonale laksevassdrag, der det er forbud mot etablering av nye akvakulturanlegg for produksjon av matfisk.

Det er Stein Kjartan Vik og Olav Skjøtskift, som står bak planene. Sistnevnte bekrefter overfor avisen at de vil klage på avslaget.

– Vi hadde håpet å unngå denne ekstrarunden, men samtidig var vi forberedt på at forskriften ville bli brukt, sier Skjøtskift.

Planen var at Driva Aquaculture skulle starte byggingen av anlegget denne høsten. Gründerne har tidligere uttalt at de har ingen problemer med å finansiere anlegget, som koster 400 millioner kroner.

Administrerende direktør i Arnarlax, Bjørn Hembre, har for øvrig en eierandel i Driva Aquaculture på 13,8 prosent gjennom selskapet Ivma.