Over 10.000 laks rømte da denne lastebåten dundret inn i et oppdrettsanlegg. Nå er skipsføreren siktet

Nyheter
758

En mann i 60-årene fra Færøyene er siktet for overtredelse av Skipssikkerhetsloven i forbindelse med at han førte en lastebåt inn i et oppdrettsanlegg til Bjørøya. 10.766 laks rømte etter sammenstøtet.

Det var 29. november 2016 cirka klokken 19.40, at mannen førte fartøyet «Scan Fjord» i farvannet ved Nordre Raudøya i Osen kommune.

«Han sørget i denne forbindelse ikke for tilstrekkelig utkikk og sikker navigasjon slik at han for sent oppdaget et fiskeoppdrettsanlegg på stedet tilhørende Bjørøya AS, og førte fartøyet med kraft inn i merd nr. 10 i anlegget. Merden ble påført omfattende skader i sammenstøtet, blant annet revnet nota slik at 10 766 laks rømte ut», heter det i siktelsen fra politimesteren i Trøndelag, som iLaks har fått tilgang på.

Det var Namdalsavisa som omtalte siktelsen først.

Meldte ikke ifra
Da Bjørøya sendte ut en pressemelding etter hendelsen, opplyste de at lastebåten skal ha kjørt videre uten å melde fra, etter den traff merden ved lokaliteten Raudøya. Hullet i nota ble derfor ikke oppdaget før dagen etter under en inspeksjonsrunde.

«Det er svært beklagelig at en slik hendelse som dette fører til rømming av laks. Hadde båten meldt fra om uhellet, ville nota blitt sikret i løpet av kort tid. Da ville det sannsynligvis ikke rømt fisk», skrev Bjørøya i pressemeldingen.

Rettssak berammet
For overtredelsen er skipsføreren ilagt en bot på 25.000 kroner eller fengselsstraff på 21 dager.

«Du underrettes om at dersom forelegget ikke vedtas, slik at saken må oversendes til domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten. I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på kr. 30000, subsidiært (dvs. for det tilfelle at boten ikke betales/inndrives) fengsel i 25 dager, og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige», heter det i forelegget.

Da det er berammet rettssak 3. oktober i Namdal tingrett, som går over to dager, betyr det at mannen antakelig ikke har godtatt forelegget.

iLaks har ikke oppnådd kontakt med siktede.

Daglig leder i Bjørøya, Ståle Ruud, sier til iLaks at selskapet ikke ønsker å kommentere siktelsen.