Østerbø Solutions la FiiZK-tapet bak seg. Har fått god hjelp fra Osland

Nyheter
0

Leverandørselskapet måtte tilføres seks millioner kroner i ny egenkapital.

Østerbø Solutions, tidligere kjent som Østerbø Maskin, har nå offentliggjort regnskapet sitt for i fjor. Det viser at selskapet omsatte for 162,6 millioner kroner, og at driftsresultatet falt med 7,6 millioner kroner, til minus 2,8 millioner kroner. Før skatt hadde de et underskudd på fire millioner kroner.

Selskapet legger ikke skjul på at de ble påført store tap i fjor fra én spesifikk kunde. FiiZK.

«Selskapets største kunde gjennomførte en omstrukurering av konsernet, hvor deler ble slått konkurs. Det medførte et betydelig tap for Østerbø Solutions på 10,9 MNOK», skriver styret i årsberetningen.

Les også: Østerbø Maskin har gått på en skikkelig smell: – FiiZK er en av våre største kunder

Tapte over to år
Ifølge oversikter over innmeldte tap, som FiiZK-bostyret har utarbeidet, hadde leverandørbedriften fra sørsiden av Sognefjorden meldt inn krav til FiiZK Closed Systems og FiiZK Ecomerden. Disse kravene fordelte seg over to år.

– Fire av de 10,9 millioner kronene var utestående fordringer fra aktivitet i 2022. Driftsresultatet for 2023 ble redusert med 6,9 millioner kroner, nyanserer administrerende direktør Kjetil Tømmernes til iLaks.

Direktøren, som tiltrådte 1. august i fjor, fikk konkursene i fanget. Slik han vurderer det, var det to faktorer som gjorde at de klarte å tilbakelegge det vanskelige året noen lunde oppreist.

– Vi hadde svært god utvikling på avdeling Reservekraft i fjor, og en internemisjon på seks millioner kroner, dempet konsekvensene av FiiZK-konkursene, forklarer han.

Det var en rekke av dagens aksjonærer som deltok i emisjonen. I tillegg var det også mange ansatte som spyttet inn penger. Men det var ørretoppdretteren Erik Osland sitt toppselskap Osland Origin som stilte opp med mest.

Osland største eier
Nå er Tømmernes en nøktern optimist.

– Det er mange piler som peker i rett retning for Østerbø i 2024, men det er har tatt noe tid å erstatte tapet av en stor kunde for den delen av virksomheten, sier han.

Egenkapitalen var ved utgangen av året på 12,8 millioner kroner, mens totalkapitalen var på 63,2 millioner kroner. Egenkapitalandelen ble 20,3 prosent.

Østerbø Solutions, som i helhet eies av Østerbø Gruppa, kontrolleres av Erik Osland. Gjennom selskapet Osland Origin har han, som en konsekvens av kapitalforhøyelsen, økt sin eierandel fra 56 prosent, til 62,7 prosent.

Ved utgangen av fjoråret sysselsatte selskapet 65 årsverk.

Østerbø Solutions 2023 2022 Endring
Omsetning 162,6 160,3 1,4 %
EBIT – 2,8 4,8 – 158,3 %
Resultat før skatt 4,5 3,6 – 211,1 %
Driftsmargin -1,7 % 3,0 %
Alle tall i millioner kroner