Østerbø Maskin har gått på en skikkelig smell: – FiiZK er en av våre største kunder

Nyheter
0

Leverandørbedriften er fjerde største kreditor.

Østerbø Maskin har meldt inn krav på tilsammen 13,6 millioner kroner i FiiZK-boene. Det er bare Cermaq, Pure Norwegian Seafood og Firda Sjøfarmer som har større krav. Bedriften er dermed fjerde største kreditor etter konkursene. Elektro- og automasjonsbedriften med opphav fra sørsiden av Sognefjorden, har en annen finansiell ryggrad enn de tre øvrige.

Les også: Cermaq den store taperen i FiiZK-konkursene

To ulike krav
Administrerende direktør Ketil Tømmernes tiltrådte 1. august. Da erstattet han Richard Cornell. Tømmernes hadde knapt blitt tørr bak ørene før det smalt i FiiZK. Den ferske direktøren medgir at konkursene er et hardt tap for dem.

– FiiZK er en av våre største kunder, forklarer han.

Selskapet har meldt inn krav fire millioner kroner til FiiZK Closed Systems og 9,6 millioner kroner til FiiZK Ecomerden.

– Kan du fortelle om hva disse kravene knytter seg til?

– Det er våre leveranser i 2022 og noe i første kvartal i 2023, svarer Tømmernes.

Direktøren ønsker ikke å være mer konkret om kravene og om hvordan de blir fulgt opp. Men han innrømmer løpende kommunikasjon med bostyrer Nils Håkon Risberg.

– Vi har god dialog med boet, sier Tømmernes til iLaks.

Les også: FiiZK-bostyret får utpekt borevisor for å undersøke insolvenstidspunktet

Handleplikt?
Aksjelovens bestemmelse om handleplikt fastslår at selskapets styre straks skal behandle saken, dersom det antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig, ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

Ved utgangen av 2022 hadde Østerbø Maskin akkumulert egenkapital på 16,9 millioner kroner. Dersom alle tapene blir realisert synes det som om selskapets egenkapital vil bli barbert så mye at handleplikten kan være trigget.

– Tapets reelle påvirkning på egenkapitalen til selskapet er lavere enn de kravene som fremkommer av borapportene, sier Tømmernes.

Selv om kravene til Østerbø Maskin er inkludert merverdiavgift, er Tømmernes av den oppfatningen at Høyanger-bedriften har hatt en for stor eksponering inn mot FiiZK. Han tror likevel at selskapet hans skal klare å «stå han av».

– Vi har sterke resultater for driften av selskapet i 2023, sier den nytiltrådte direktøren.

Største aksjonær i Østerbø Maskin er Osland Origin. De eier 35,8 prosent av selskapet. Styreleder er Erik Osland. Han eier Osland Havbruk.