FiiZK-bostyret får utpekt borevisor for å undersøke insolvenstidspunktet

Nyheter
0

FiiZK hadde lenge likviditetsproblemer. Det store spørsmålet er hvor lenge de hadde det.

Kravene har rent inn til boene etter at fem av FiiZK-konsernet sine selskaper ble slått konkurs 4. september. Hittil er det på det rene at det er kommet inn 283 millioner kroner i krav til boet. Det er kjent at Ørland Sparebank hadde et pantsatt krav på 100 millioner kroner hos FiiZK Holding.

Et sentralt spørsmål i forbindelse med konkurs er når insolvenstidspunktet inntreffer. Dette tidspunktet vil være avgjørende, både for kreditorene og for dem som melder oppbud.

Utpekes av Tingretten
Insolvenstidspunktet er naturlig nok noe som bostyrer Nils Håkon Risberg er opptatt av å finne ut av.

– Har dere fått oversikt over insolvenstidspunktet?

– Nei, ikke foreløpig. Men det vil bli engasjert en egen borevisor, som skal hjelpe meg i den vurderingen, svarer han.

Det er ikke avklart hvem som blir utpekt som borevisor eller når vedkommende kan starte jobben.

– Det er en utnevning som må skje av Tingretten. Jeg regner med at det er klart tidlig i neste uke, sier Risberg til iLaks.

Insolvens reguleres av konkurslovens paragraf 61:

«Skyldneren er insolvent når denne ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, medmindre betalingsudyktigheten må antas å være forbigående. Insolvens foreligger likevel ikke når skyldnerens eiendeler og inntekter tilsammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene.»

Det er dette borevisoren skal se nærmere på.

Underleverandører
Advokat Risberg vil ikke være konkret med hvilke kreditorer som har meldt krav i boet. Han innrømmer likevel at en gruppe er sterkt representert.

– Det er mest leverandører som har hittil har meldt inn krav til boet, sier han.

iLaks er kjent med at underleverandører reserverer seg mot å si noe offentlig i frykt for å miste fremtidige oppdrag.

En av kreditorene som er villig til å si litt er Østerbø Maskin i Høyanger. Administrerende direktør Ketil Tømmernes innrømmer at selskapet har meldt inn krav til boet, men ønsker ikke å si noe om størrelsen på kravet.

– Jeg kan bekrefte at vi har meldt inn krav. Utover det kan jeg si at vi forholder oss til boet og bostyrer. Det er bostyrer som må kommentere prosessen videre, sier Tømmernes.

Havariet i Sognefjorden
Den 16. november i fjor ble det kjent at FiiZK fikk havari på to store semilukkede merder i Sognefjorden. En av kreditorene er verftet Havyard Leirvik i Ytre Sogn.

– Vi har stående to merder på lager hos oss. En aluminiumsmerd og en stålmerd, den som havarerte i Sognefjorden. Og så har vi gjort en del arbeid på den alumimiumsmerden som står her, sier daglig leder Tore Leif Mongstad.

Han ønsker seg ikke å si noe om størrelsen på det utestående kravet.

– Nei, det har jeg ikke lyst til å si noe om. Men det er ikke betydelig, sier han.

Førde-bedriften Aqua Dykk hadde dykkere som rykket ut til havariet i Sognefjorden. Daglig leder Kjell Flatejord bekrefter at dykkerselskapet har utestående krav etter konkursen.

– Det stemmer at vi er kreditorer. Vi har om lag 250.000 kroner utestående, sier han.

Likviditetsproblemer
Flatejord forteller at Aqua Dykk ikke har fått betaling for utrykningen i Sognefjorden. Han har inntrykk av at FiiZK lenge har vært trege betalere.

– Forstår jeg deg slik at på det tidspunktet havariet i Sognefjorden inntraff hadde FiiZK likviditetsproblemer?

– Ja, det stemmer. Det hadde de. De 250.000 kronene dreier seg også om jobber som ble gjort i forkant av havariet i Sognefjorden, svarer han.

– Det er mye penger for dere?

– Ja, det er mye penger for oss, avslutter Flatejord.

Aqua Dykk eies av Kjell Flatejord og Alex Vassbotten sitt selskap Bru Eigedom. Vassbotten er styreleder i selskapet.