Oslofirma vil bygge Europas største landbaserte matfiskanlegg for laks – får leie 140 hektar stort område av svensk kommune

Nyheter
2352

Det øverste organet i Sotenäs kommune har avgjort at Quality Salmon får leie et område på totalt 140 hektar.

Oppdatering torsdag 16. juni: Avtalen er nå signert, ifølge partene.

Det er oslobaserte Lighthouse Finance, som er morselskapet til Quality Salmon. 

iLaks omtalte planene til Lighthouse Finance første gangen i mars i forbindelse med at selskapet hadde signert en intensjonsavtale med kystkommunen Sotenäs i Västra Götalands län. Kommunen har i lang tid jobbet jobbet med en lang rekke prosjekter, som har som mål å bidra til et livskraftig hav og et bærekraftig fiske.

Dette kartet viser ifølge Sotenäs kommune området der anlegget skal ligge. KART: Sotenäs kommune (med tillatelse)

Avtalen gikk ut på at Lighthouse Finance planlegger å bygge et helintegrert landbasert matfiskanlegg, som skal koste mellom 17 og 20 milliarder svenske kroner. Anlegget skal produsere 100.000 tonn laks årlig.

Lighthouse Finance planlegger å bygge grunnarbeidet i 2021 og produksjon av laks i 2023.

140 hektar
Nå har altså Sotenäs kommune avgjort at Quality Salmon får leie et område på 115 hektar med opsjon på ytterligere 25 hektar.

– Det er imidlertid ikke signert noen dokumenter ennå, det vil skje i løpet av de neste dagene, understreker kommunen overfor iLaks.

Ifølge kommunen starter leiekontrakten senest to år etter dokumentene er signert, og når visse vilkår er oppfylt. Blant annet at må en ny detaljplan for området bli rettskraftig og Quality Salmon må få på plass miljøtillatelse. Quality Salmon forplikter seg videre til å finansiere utviklingen av den nye detaljplanen for området.

Ifølge avtalen må Quality Salmon leie ut deler av området til andre produksjonsselskaper, som vil være ansvarlig for forskjellige stadier i produksjonskjeden. Quality Salmon må også finansiere og til slutt eie fasilitetene, som hvert selskap behøver for å drive sin virksomhet.

Det vil også være et besøks- og kommunikasjonssenter på området samt at det skal legges til rette for forskning. 

Det er foreløpig ikke kjent hva Quality Salmon må betale for leie av området.

Skiftet styreleder
Da iLaks omtalte prosjektet i mars, stod Frode Blakstad oppført som styreleder i Lighthouse Finance. Blakstad har tidligere jobbet i KPMG. I slutten av samme måned ble Roy Wilhelm Høiås ny styreleder i Lighthouse Finance, ifølge Brønnøysundregistrene. Høiås er også daglig leder i selskapet.

I styret til Lighthouse sitter også Geir Lolleng og Nils Ole Krogstad. Sistnevnte er daglig leder i investeringsgruppen Seafood Technology Group, som nylig gikk konkurs