Seafood Technology Group er konkurs

Nyheter
1606

Investeringsgruppen Seafood Technology Group (STG) har 2,1 millioner kroner i gjeld.

Det går fram av en konkursåpningskjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett fredag, som iLaks har fått innsyn i.

«Seafood Technology Group har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo. Det framgår at oppbudet er besluttet av styret», heter det innledningsvis i kjennelsen.

2,1 mill. i gjeld
Ifølge retten har STG opplyst at den samlede gjelden er på cirka 2,1 millioner kroner og selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på cirka 1,3 millioner kroner.

Det er videre opplyst at det er ingen ansatte i selskapet.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», står det i kjennelsen.

Skiftesamling etter konkursloven er berammet til torsdag 27. august.

Snuste på irsk lakseoppdrett
STG ble stiftet i stiftet i november 2016. Ifølge proff.no er Catch største eier i selskapet (64,6 prosent)

I Brønnøysundregistrene står det at vedtektfestet formål til selskapet er: «Investering og rådgivning med fokus på marin sektor. Aktiv utvikling av selskapene gjennom kapital, kompetanse, teknologi og nettverk. Salg av virksomheter.»

Investeringsgruppen ble i 2017 omtalt av Undercurrent News. Da skrev avisen at gruppen så en «fantastisk oppside» på lakseoppdrett i Irland, hvor STG mente det var mulig å sikre konsesjoner for oppdrett av laks på opp til 15.000 tonn maksimalt tillatt biomasse innen 3-5 år. STG uttalte også at de hadde en 50 prosent eierandel i en ikke navngitt lakseoppdretter i Irland.

Avisen skrev videre at STG hadde et samarbeid med Lighthouse Finance, som for øvrig ønsker å bygge Europas største landbaserte matfiskanlegg i Sverige.

Daglig leder Nils Ole Krogstad i STG ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til styreleder Stig Ørnvall. iLaks har ikke fått kontakt med sistnevnte.