Økt konkurranse ga knappere marginer i Norwell

Nyheter
762

Florøeksportøren måtte tåle 20 prosent nedgang i årsresultatet.

Norwell solgte laks og ørret for 1,65 milliarder kroner i fjor. Det var en knapp økning fra 2017. Samtidig falt driftsresultatet tilbake fra 41,7 millioner til 33,2 millioner kroner.

Dette betyr også at driftsmarginene ble tynnere i fjor – fra 2,6 til 2 prosent.

Tøffere konkurranse
«Resultatet er imidlertid betre enn budsjettert. Konkurransesituasjonen i den delen av verdikjeden Norwell AS opererer er tilspissa som følgje av nye bransjeaktørar og mindre volum tilgjengeleg for frittståande eksportørar. Ein registrerer difor ein viss nedgang i oppnådd dekningsbidrag per kilo frå 2017 til 2018,» fremgår det av styrets beretning i årsrapporten.

Det er likevel satt av 20 millioner kroner i utbytte for regnskapsåret 2018 – opp fra 15 millioner kroner året før.

Likestilling
På eierlisten i Norwell er det en lang rekke mindre oppdrettselskaper, samt mange av de ansatte. I eksportfirmaet, lokalisert i Fugleskjærsgata ved havnen i Florø, arbeider 12 ansatte, seks menn og seks kvinner.

Norwell hadde en bokført egenkapital på 85,7 millioner kroner ved årets utgang. Balansen er robust, med en likviditetsreserve, inkludert ubenyttet driftskreditt, på cirka 130 millioner kroner.

Det har onsdag kveld ikke lyktes iLaks å få en kommentar til resultatet fra daglig leder Ingrid Kassen i Norwell.