Skal ta i bruk ny teknologi for å bygge verdens største lakseoppdrettstank i Andøy

Nyheter
3077

Kan gå fra «nulloppdrettskommune» til å bli en av landets største oppdrettskommuner, men enda gjenstår mye for at planene skal realiseres.

Det skriver Andøyposten.

Det landbaserte oppdrettsselskapet OFS Andenes er nå etablert med A. H. Holding som majoritetseier. Bak A.H Holding står Andreas Haugen og Rune Rydningen, som ønsker å etablere et oppdrettsanlegg med en årsproduksjon på 15.000 tonn.

Anlegget er forventet å gi 60-80 nye arbeidsplasser på Andøy.

– Vi har lenge tenkt på satsing på landbasert lakseoppdrett i forbindelse med havneutbyggingen i Andenes havn. Vi har kjøpt oss inn i Niri AS (åtte prosent) som vi mener har utviklet den beste teknologien for sykdomsfri og billig lakseproduksjon på land, sier Haugen.

De har også kjøpt seg inn i OFS Norge (20 prosent) som har enerett på tildeling av lisenser til bruk av Niri-teknologien i Norge.

Gjennom Niri-teknologien renses og resirkuleres vannet i laksetanken uten å forlate tanken. Ifølge Rydningen sparer man enorme pumpekostnader ved å unngå å skifte vann. Teknologien skal videre kunne produsere sykdomsfri laks, hvor man blant annet slipper avlusningskostnader.

Det er fortsatt en vei å gå før planene kan realiseres. Først venter de på resultatet fra verdens største lakseoppdrettstank Niri Skottland. Deretter forutsettes det at havneutbyggingen på Andenes blir gjennomført.