OFS Måløy fikk konsesjon til landbasert oppdrett av matfisk

Nyheter
3314

OFS Måløy, et heleid datterselskap av OFS Norge, har fått tillatelse av Sogn og Fjordane fylkeskommune til å produsere 15.000 tonn laks og ørret på land.

Det skriver Fjordenes Tidende.

– OFS Måløy, sammen med fagmiljø rundt Måløy Marine Ressurssenter og akvakulturlinjen til Måløy videregående skole, vil kunne gjøre Vågsøy verdensledende innen utvikling av landbasert oppdrett, sier daglig leder i OFS Norge, Jon Inge Stokke.

Stokke kaller tillatelsen fra fylkeskommunen for en «milepæl» i arbeidet med å etablere landbasert anlegg i Vågsøy kommune, og sier selskapet nå kan begynne det virkelige arbeidet med etablering og bygging av første trinn i prosjektet. Ifølge Stokke håper man å sette fisk i anlegget til høsten, og investeringene skal være på flere hundre millioner kroner.

– Nøyaktig tall vil jeg ikke ut med, sier Stokke, som mener det er lite sannsynlig at prosjektet vil strande på grunn av manglende kapital.

Det landbaserte anlegget får RAS-teknologi fra Niri – et selskap OFS Norge nylig har kjøpt en kontrollerende aksjepost i.