Nytt lukket oppdrettskonsept i Trøndelag

Nyheter
360

Selskapet Hydra Salmon Company AS søker fire utviklingstillatelser med en samlet maksimal tillatt biomasse på 3.120 tonn.

Det fremgår av søknadsoversikten for for utviklingskonsesjoner utarbeidet av Fiskeridirektoratet.

Lukket anlegg
Det omsøkte konseptet oppgis å være «oppdrett i lukkede produksjonstanker», og utviklingskonsesjonene er tenkt lokalisert i Sør-Trøndelag.

Konsesjonssøknaden er poststemplet, innkommet dato ved Fiskeridirektoratet, den 8. januar 2017.

Ingen treff
Hydra Salmon Company er formodentlig et nyetablert selskap, da det ikke gir noen treff i verken Proff.no eller Forvalt.no.

Heller ikke Gule Sider har registrert selskapet, og iLaks har følgelig ikke lyktes med å innhente kommentar fra Hydra Salmon Company onsdag kveld.