Ny sjef i Aquaculture Innovation

Nyheter
2256

Rolf Nordmo er tilsatt som daglig leder i Aquaculture Innovation, og vil tiltre stillingen etter sommerferien.

Nordmo er 59 år og utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole. Han har innehatt en rekke lederstillinger i havbruksrelaterte virksomheter nasjonalt og internasjonalt, og var som stasjonssjef sentral i etablering, oppbygging og drift av Veso Vikan forskningsstasjon i Namsos.

Han har også vært administrerende direktør i Biotec Animal Health og Biorigin Scandinavia/Europe hvor han jobbet med FoU og globalt salg av immunstimulerende preparater til produksjonsdyr inklundert fisk, blant annet MacroGard – en benchmark innen betaglukaner. Nordmo har også vært administrerende direktør i AquaGen og veterinærinspektør i Landbruksdepartementet.

Han er styreleder i Emilsen Fisk og styremedlem i Salmo Future og Arctic Feed Enzymes hvor han også er medstifter og medeier.

– Styret i Aquaculture Innovation er svært glad for å få en kapasitet som Rolf Nordmo til å lede selskapet i en spennende periode med hovedfokus på utvikling og uttesting av bærekraftige løsninger for havbruksnæringen, sier styreleder Paul Birger Torgnes.

– Nordmo sin solide kunnskap og brede erfaring fra lederstillinger innen kompetansebasert havbruk gjør at han er rett mann til å videreutvikle Aquaculture Innovation i tråd med styrets og eiernes målsettinger.

– Jeg er svært tilfreds med å ha fått tilbud om å lede den videre utviklingen av Aquaculture Innovation, sier Rolf Nordmo.

– Som veterinær har jeg hele mitt yrkesaktive liv jobbet i selskaper med relasjon til habvbruksnæringen – den mest spennende og framtidsrettede næringen vi har i Norge. Aquaculture Innovation er et relativt nystiftet selskap som jobber med ny og spennende teknologi for framtidens oppdrett noe som gir potensiale for vekst i årene framover. Samarbeid og gode relasjoner til andre store aktører i regionen gjør jobben ekstra spennende. Der er også svært interessante samarbeidsmuligheter mellom Aquaculture Innovation og andre selskaper hvor jeg er involvert enten gjennom styreverv eller eierskap.

Aquaculture Innovation er et heleid datterselskap av Norsk Havbrukssenter. Selskapet driver utvikling og uttesting av bærekraftig teknologi og løsninger i havbruksnæringen, og er samlokalisert med Norsk Havbrukssenters øvrige virksomhet på Toft like utenfor Brønnøysund. Konsernet har en årsomsetning på cirka 200 millioer kroner og 16 ansatte.

Aquaculture Innovation driver en FoU-tillatelse for laks, og har en rekke forskningsprosjekt i nært samarbeid med andre oppdrettsaktører og anerkjente nasjonale forskningsmiljø. Gjennom datterselskapet Eco Fjord Farming er det også søkt om fire utviklingstillatelser for laks.