Ny rømming fra Firda Sjøfarmer

Nyheter
0

Den andre siden november.

Firda Sjøfarmer meldte tirsdag om en rømmingshendelse ved ett av sine anlegg i Hyllestad kommune i ytre Sogn.

Hendelsen skjedde i forbindelse med en avlusingsoperasjon ved lokaliteten Hatlem Ø, melder Fiskeridirektoratet.

Fisken i den aktuelle merden er regnbueørret med en snittvekt på cirka tre kilo. Selskapet har iverksatt gjenfangstfiske rundt anlegget, og har så langt rapportert en fangst på 57 fisk.

Omfanget av rømmingen er ikke avklart. Fiskeridirektoratet følger opp hendelsen.

Den 21. desember meldte Firda Sjøfarmer om at slakteklar ørret hadde rømt fra selskapets lokalitet Hyseneset ved Fensfjorden. Hullet i noten ble oppdaget i etterkant av en avlusingsoperasjon i slutten av november.