Slakteklar ørret rømte fra Firda-anlegg

Nyheter
0

Firda Sjøfarmer meldte like før helgen om en rømmingshendelse ved ett av sine oppdrettsanlegg i Fensfjorden i Gulen kommune.

Meldingen fra Firda Sjøfarmer gjelder hull i en not ved lokaliteten Hyseneset. Hullet ble oppdaget i etterkant av en avlusingsoperasjon i slutten av november.

Fisken i den aktuelle merden har en snittvekt på 4,5 kg, melder Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har fått inn flere tips om fangster av regnbueørret i aktuell størrelse i området Fensfjorden-Masfjorden.