Mattilsynet bekrefter ILA hos Salaks: – Utbruddet er veldig alvorlig

Nyheter
1728

Salaks pålegges nå å tømme Kvanntoneset for fisk.

Mattilsynet bekrefter at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Salaks sin sjølokalitet Kvanntoneset i Lavangen kommune i Troms fylke. Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 4. oktober om mistanke om ILA på lokaliteten. Mistanken bygget på analyseresultater (histologi).

Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 8. oktober på grunnlag av nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

– ILA-utbruddet ved Salaks sitt oppdrettsanlegg i Lavangen er veldig alvorlig, sier  fungerende seksjonssjef i Mattilsynet, region nord, Knut Øystein Johansen til NRK Troms.

Statskanalen skriver videre at Mattilsynet nå vil pålegge selskapet å tømme anlegget for laks.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.