Ny havbruksstrategi: Skreddersøm for SalMar?

Kommentarer
6107

Det er duket for oppdrettsvekst til havs. Og SalMar ligger langt foran konkurrentene.

Forrige fredag ble det kjent at Fiskeridirektoratet hadde mottatt søknad fra SalMar om klarering av lokalitet for produksjon av laks på Frøyabanken i Norskehavet. Det var første gang noen søkte om en oppdrettslokalitet i åpent hav.

SalMar vil plassere sin nye oppdrettsrigg «Ocean Farm 2», som søkes for 19.000 tonn maksimal tillatt biomasse, på lokaliteten. Riggen, som vil være dobbelt så stor som sin forgjenger, «Ocean Farm 1», vil dra veksler på de erfaringene selskapet har gjort på to generasjoners lakseproduksjon her.

Selv om også andre selskaper sysler med oppdrett til havs, herunder særlig Nordlaks og Norway Royal Salmon, er ingen av dem klare for å ta de massive oppdrettsanleggene sine, sveiset i stål, ut i åpent hav.

Ikke ennå i hvertfall.

Nøkkelområde
SalMar har spektakulære planer for oppdrett til havs.

– Havfarmer er et nøkkelområde for SalMar, uttalte styreleder Atle Eide i fjor vår.

Han ser for seg investeringer på flere hundre milliarder kroner til havs. Dette er upløyd mark – med enorme muligheter. Foruten ambisjonene i Norskehavet, har selskapet, via 50 prosent eide Scottish Seafarms, langt fremskredne planer om oppdrett til havs utenfor Skottland.

Når fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) torsdag ettermiddag varsler en ny havbruksstrategi, er areal et viktig stikkord.

– Havbruksnæringen er i en rivende utvikling. Ny teknologi gjør det mulig å produsere lengre ut til havs og i store volumer på land, samtidig som det legger til rette for å utvikle det kystnære havbruket. Her må forvaltningen henge med, uttalte Ingebrigtsen.

Ett kort
Det er som søt musikk i ørene for SalMar-sjef Gustav Witzøe.

Han har de siste satset tungt på ett kort: Oppdrett til havs. Han har ikke brydd seg særlig om verken lukkede anlegg i sjø eller landbaserte matfiskanlegg. Han har, som nærmest alle andre, bygget anlegg for å produsere større smolt, men matfisken skal fortsatt produseres i havet, mener han.

Det er ikke gitt at SalMar med dette vil bli en fremtidsvinner. Men oddsene er gode. Frøyaselskapet vet hva det går til. Erfaringene med den første oppdrettsriggen har gitt mersmak. Risikoen er begrenset. Risk/reward, som det heter på finansspråket, er gunstig.

Mens den store majoriteten av dem som setter penger på fremtidig laksevekst putter disse i uprøvde landbaserte anlegg, går SalMar-laksen mot strømmen. Det har både selskapet og laksen tjent godt på før.

SalMars Smart Fish Farm. Illustrasjon: Mariculture