Har mottatt en historisk søknad: Her vil SalMar plassere sin nye gigantmerd

Nyheter
6585

Fiskeridirektoratet har mottatt søknad fra SalMar Ocean om klarering av lokalitet for produksjon av laks på en lokalitet i Norskehavet. Det er første gang noen søker om klarering av en lokalitet for akvakultur i åpent hav.

Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

SalMar fikk i 2019 tilsagn om åtte utviklingstillatelser for uttesting av teknologien i Smart FishFarm (SFF). Det er er dette anlegget som er planlagt etablert på lokaliteten, melder direktoratet.

Les også: Giganten «Ocean Farm 1» blir liten sammenlignet med SalMars nye havmerd

KART: Fiskeridirektoratet

– SalMar søker om at lokaliteten klareres for en biomasse på 19.000 tonn maksimalt tillatt biomasse, som er den biomassen anlegget er dimensjonert for å produsere, heter det i pressemeldingen.

Les også: Eide ser investeringer på flere hundre milliarder kroner i havrigger

I 2019 kartla og identifiserte Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet områder som kan være egnet for havbruk til havs.

Den omsøkte lokaliteten til SalMar er plassert i ytterkant av det som Fiskeridirektoratet i rapporten kaller område 11 Frøyabanken nord. Området ligger utenfor Trøndelagskysten, 30 til 70 nautiske mil fra grunnlinjen og er anbefalt for konsekvensutredning for akvakultur.

Fiskeridirektoratet skal behandle søknaden ettersom lokaliteten er utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. I forbindelse med dette kunngjør derfor Fiskeridirektoratet klareringssøknaden.

SalMar er for øvrig i dialog med norske verft om byggingen av den nye gigantmerden.