Eide ser investeringer på flere hundre milliarder kroner i havrigger

Nyheter
2386

Men det betinger at Stortinget ikke kveler investeringsiveren.

– Kun tre prosent av maten vi spiser i dag kommer fra havet. Det er et enormt potensiale. Vi tror at Atlanteren er det naturlige habitat for den atlantiske laksen, sier Atle Eide, styreleder i SalMar.

Eide, som tidligere gikk for å være oppdrettsnæringens wonderboy, er i ferd med å bli en lakseveteran. Han trenger knapt noen nærmere presentasjon – med sin fartstid som toppsjef i Skretting, Hydro Seafood, Pan Fish og Marine Harvest.

– Potensialet for bærekraftig lakseoppdrett er ubegrenset, men det krever store teknologiske endringer. Vi tror oppdrettsnæringen om ti år vil være betydelig endret sammenlignet med det vi ser idag.

Nøkkelområde
Han peker på teknologier som RAS, helt eller delvis lukkede anlegg eller havrigger.

– Eller blir det noe helt annet som vi ikke kjenner idag?

Eide og SalMar satser tungt på ett felt:

– Havfarmer er et nøkkelområde for SalMar, sier han på åpningsdagen til North Atlantic Seafood Forum i Bergen.

Eide viser til dagens nyhet om at SalMar og Lerøys 50/50 eide selskap Scottish Seafarms vil bygge sin første havrigg utenfor kysten av Skottland.

– Dette er et bevis for at denne næringen er mobil – den kan plasseres hvor som helst.

Åtte års løp
SalMar startet arbeidet med havriggen «Ocean Farm 1» tilbake i 2012. Byggingen av riggen begynte tre år etter. Første generasjon fisk er blitt slaktet ut, med gode erfaringer. Produksjonen skjedde imidlertid på en eksponert lokalitet – ikke offshore. Det er ikke riggen dimensjonert for.

– Vi er nå inne i andre generasjon, den (fisken – red. anm.) er nå to kilo, og det vi ser er at fisken ser enda sterkere ut.

Erfaringene har gjort SalMar-toppene tryggere i sine vurderinger.

– Vi vil gå fra stor til større.

Navnet er «Ocean Farm 2», og den vil være dobbelt så stor som dagens rigg. Den vil romme mellom tre og fire millioner fisk, vil være 70 meter høy og ha en omkrets på 160 meter.

Offshore
– Denne vil være virkelig offshore. Det vil være som en oljerigg. Vi håper vi kan begynne å bygge denne riggen like over sommeren. Vi er i ferd med å sluttføre designen, forklarer han.

Eide påpeker at med myndighetenes ambisjoner om fem millioner tonn laks i 2050, må det tas store investeringsbeslutninger.

– Enorme investeringer vil kreves for å realisere dette. Investeringer som vi ikke har sett siden glansdagene til oljeindustrien. Hvis denne veksten skal skje offshore, må industrien investere minst 200 milliarder kroner bare i offshore produksjonsutstyr alene.

– I tillegg trengs 60 milliarder kroner i storsmoltanlegg. Og så trenger vi en helt ny generasjon av brønnbåter, for dagens brønnbåter har ikke kapasitet til å operere i åpent hav. Vi trenger nye fôrbåter, med DP (dynamisk posisjonering – red. anm.). De som brukes i dag er ikke egnet til dette, fortsetter han.

Skatt
SalMar og hovedeier Gustav Witzøe står klare med sjekkheftet.

– Vi har finansiell kapasitet, med dagens skatteregime, sier Eide. – Men hvis skatteregimet endres, vil investeringene falle bort – sammen med de 100.000 nye arbeidsplassene dette vil kunne generere.

Løpet for «Ocean Farm 2» er uansett lagt.

– Vi vil være klare til å sjøsette stor smolt, mellom 600 og 700 gram, i 2023, og vil starte å slakte fisk året etter.