NRS-sjefen om Region Sør: – Vi har ikke klart å utnytte potensialet

Nyheter
981

Biologiske utfordringer for Norway Royal Salmon (NRS) har gitt svake tall for Region Sør i to kvartaler på rad. Nå vurderes salg av virksomheten.

Tirsdag rapporterte NRS tallene for første kvartal, og Region Sør dro ned resultatet. I første kvartal hadde regionen en operasjonell EBIT på 2,5 millioner kroner mot 20,9 millioner kroner under samme kvartal i fjor.

Produksjonskostnaden per kilo slaktet fisk endte på 53,03 kroner, som er 1,42 kroner høyere enn i fjerde kvartal 2018 og 14,85 kroner høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Den høye produksjonskostnaden skyldtes høy dødelighet på slakteferdig fisk i forrige kvartal som følge av fiskesykdommen yersinose.

– Kvartalstallene for Q1 i region Sør viser for høye kostnader, noe vi ikke kan si oss fornøyd med. Det er samme prosjektet som vi slaktet fra ved forrige kvartal, slik at det samsvarer med det vi signaliserte ved forrige rapportering. Etter en del kvartaler med tilfredsstillende resultater i Region Sør, har vi hatt svake tall de to siste kvartalene grunnet biologiske utfordringer, skriver konsernleder i NRS, Charles Høstlund, i en e-post til iLaks.

Samtidig ble det kjent at NRS vurderer strategiske alternativer for Region Sør, og selskapet har hentet inn DNB Markets for å bistå i denne prosessen.

Overfor iLaks utdyper Høstlund hva som ligger bak dette.

– Styret og ledelsen har besluttet å vurdere strategiske alternativer for Region Sør. Helt konkret så betyr det at vi vil se på alternativer som kan medføre salg, fusjon, ulike samarbeidsformer med andre aktører eller andre utfall. Når vi konkluderer kan det også bety at vi utvikler det vi har i dag videre. Vi har ikke klart å utnytte potensialet som ligger i de lisensene, lokalitetene og de ansatte vi har i regionen. Vi har i perioder hatt gode marginer i regionen, men vi har ikke fått ut de volum over tid vi mener er potensialet. Vi  har tro på at vi gjennom denne strategiske gjennomgangen vil kunne identifisere strukturer som vil kunne realisere potensialet som ligger i Region Sør, skriver Høstlund.