Region Sør dro ned NRS-resultatet i første kvartal

Nyheter
961

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer om en operasjonell EBIT for første
kvartal på 164 millioner kroner og en EBIT per kg på 22,42 kroner. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 193 millioner kroner og 18,78 kroner.

– Vi er fornøyd med driften gjennom kvartalet i vår hovedregion, Region Nord. Det er spesielt gledelig at Finnmark fortsetter den gode trenden. Region Sør har slaktet fra den samme lokaliteten som i forrige kvartal med annonsert høy produksjonskostnad på grunn av biologiske utfordringer. En viktig milepæl er også nådd i kvartalet ved at vi har slaktet vår første laks fra Arctic Fish på Island med et godt biologisk resultat, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2på 179 millioner kroner mot 184,4 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT per kg sløyd vekt ble 25,51 kroner mot 19,22 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal på 2,5 millioner kroner mot
20,9 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT per kg sløyd vekt ble
2,31 kroner mot 15,64 kroner  i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 8.096 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 26 prosent lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 7.016 tonn i Region Nord og 1.080 tonn i Region Sør.

For 2019 forventes slaktevolumet å bli 37.500 tonn. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 22.838 tonn laks, som er tilnærmet det samme som tilsvarende kvartal forrige år.

– Vi fortsetter å utvikle selskapet og har arbeidet videre med vårt investeringsprogram. Det er derfor gledelig at vi nylig kunne annonsere at Fosen Yard skal bygge merdene til vårt offshore havbruksanlegg, Arctic Offshore Farming. Vi utvikler nå ny teknologi som vil bidra til å utvikle næringen videre, og skape en rekke arbeidsplasser langs kysten, uttaler Charles Høstlund.