NRS vurderer strategiske alternativer for Region Sør

Nyheter
936

Den trøblete virksomheten på Vestlandet kan bli solgt.

Styret i Norway Royal Salmon har besluttet å engasjere en finansiell rådgiver til å vurdere strategiske alternativer for konsernets virksomhet i Region Sør.

Det fremgår av selskapets rapport for første kvartal 2019, skriver TDN Finans.

I Region Sør ble produksjonskostnaden pr kilo slaktet fisk 53,03 kroner, som er 1,42 kroner høyere enn i fjerde kvartal 2018 og 14,85 kroner høyere enn i tilsvarende periode i fjor. I kvartalet er det slaktet fisk fra samme lokalitet som forrige kvartal.

«Den høye produksjonskostnaden på denne lokaliteten skyldes høy dødelighet på slakteferdig fisk i forrige kvartal som følge av fiskesykdommen yersinose. Gjenværende fisk fra denne lokaliteten er slaktet i andre kvartal og det forventes tilnærmet null i operasjonell EBIT knyttet til denne fisken. Som følge av fremskyndet slakting av fisken på denne lokaliteten, er estimert slaktekvantum for 2019 redusert til 4.500 tonn sløyd vekt. Fisk som skal settes ut i sjøen fremover vil være vaksinert mot sykdommen yersinose», skriver selskapet i rapporten.