NRS måtte destruere nesten tre millioner smolt

Nyheter
0

Rammer slaktevolumet for 2022 med bortimot 15.000 tonn.

Norway Royal Salmon (NRS) venter et slaktevolum i 2022 på 51.500 tonn. Under fremleggelsen av tredje kvartals resultater tirsdag morgen ble det opplyst at hendelser hos en eksterne smoltleverandør har medført at selskapet måtte destruere smolt. Destruksjonen av smolt har redusert årets utsett og vil ha negativ påvirkning på slaktevolumet i 2022.

– Det er bortimot tre millioner fisk, så kan man regne seg frem til hva det hadde blitt i slaktevolum, sier konstituert konsernsjef Klaus Hatlebrekke til TDN Direkt.

Gitt en smolt-yield på fem kilo, betyr det inntil 15.000 tonn i slaktekvantum.

Les også: Smolttrøbbel dempet NRS-inntjening

Slepet til NRS sin lokalitet Felleholmen. Foto: NRS.

Onsdag vil den siste av selskapets to offshoremerder bli fraktet ut med en slepebåt, og brorparten av investeringene er tatt på det nye settefiskanlegget.

– De to store vekstprosjektene våre begynner å nærme seg slutten, så det aller meste av investeringskostnadene er tatt. Investeringsnivået blir et helt annet neste år, sier Hatlebrekke.

Markedsutsiktene omtales med en grad av optimisme, ettersom Kontali Analyse venter en negativ tilbudsvekst globalt i fjerde kvartal i år og første kvartal neste år.

– Vi opplever etterspørselen som sterk, og egentlig har den blitt sterkere gjennom kvartalet. Vi har god tro på at den neste perioden også blir bra, sier sunnfjordingen Hatlebrekke.

NRS’ aksjekurs faller 2,3 prosent tirsdag formiddag.