Smolttrøbbel dempet NRS-inntjening

Nyheter
0

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal på 89 millioner kroner og en EBIT pr. kg på 12,13 kroner. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 35 millioner kroner og 4,21 kroner.

Resultatet er noe svakere enn forventningene til analytikerne som følger selskapet. Konsensus-estimat for operasjonell EBIT var 95  millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

– Det er gledelig at vi i dette kvartalet har lavere produksjonskostnader og høyere priser enn tilsvarende kvartal i fjor. Samtidig er operasjonell EBIT påvirket av høye engangskostnader knyttet til NTS sitt pliktige bud på selskapet, samt hendelser hos eksterne smoltleverandør som har medført at NRS måtte destruere smolt. Destruksjonen av smolt har redusert årets utsett og vil ha negativ påvirkning på slaktevolumet i 2022, uttaler konstituert konsernsjef Klaus Hatlebrekke i en børsmelding.

Bygger biomasse
– Vi er fornøyde med at produksjonen i vårt nye smoltanlegg i Dåfjord har vært god, noe som vil sikre NRS smolt fra neste vår, legger han til.

Klaus Hatlebrekke. FOTO: NRS

Utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, samt oppbygging av biomassen i sjøen, forklarer at netto rentebærende gjeld økte i tredje kvartal med 190 millioner til 2.185 millioner kroner.

Oppdrett Norge slaktet et volum på 8.340 tonn sløyd vekt i kvartalet som er 17 prosent lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 20.167 tonn laks, som er 26 prosent lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2021 på 30,9 millioner kroner mot 0,8 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 10,55 kroner mot 0,30 kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 2.925 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er fem prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Øker neste år
For 2021 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 48.000 tonn, hvorav 36.500 tonn i Norge og 11.500 tonn på Island. Dette er en økning på 20 prosent i Norge og 55 prosent på Island sammenlignet med 2020. For 2022 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 51.500 tonn, hvorav 38.500 tonn i Norge og 13.000 tonn på Island. Estimert smoltutsett for 2021 er 11,2 millioner smolt, hvorav 8,4 millioner i Norge og 2,8 millioner på Island. For 2022 estimeres smoltutsettet å bli 15,6 millioner, hvorav 12,1 i Norge og 3,5 millioner på Island.

– NRS mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig for vår langsiktige økonomiske verdiskaping. NRS arbeider for å oppnå det strengeste miljøsertifikatet innen vår bransje, Aquaculture Stewardship Council (ASC) standarden. ASC-sertifisert fisk produseres på en ansvarlig og bærekraftig måte innenfor svært strenge krav. NRS har nå oppnådd at alle våre aktive lokaliteter er ASC-sertifisert, både i Norge og Island. Vi har arbeidet mot dette målet i flere år og NRS er et av få selskaper i verden som har oppnådd å bli 100 prosent ASC-sertifisert.

– NRS har startet elektrifisering av fôrflåtene på våre oppdrettslokaliteter i Norge. Løsningene for fôrflåtene er enten batterier ladet med fossilt brensel (hybrid) eller batterier ladet fra landstrømnettet. 89 prosent av fôrflåtene i Norge har nå installert batterier og opererer på en hybridløsning. Vi forventer en betydelig reduksjon i karbonutslipp og samtidig en mer kostnadseffektiv kraftforsyning som følge av dette, sier Klaus Hatlebrekke.