NRS gjør Arctic Offshore Farming mer kompakt

Nyheter
1302

Norway Royal Salmon (NRS) har nesten halvert arealet de vil bruke på Arctic Offshore Farming. 

Selskapet jobber for tiden med to stedsalternativer for utviklingsprosjektet: Ytre Øyfjord utenfor Husøy på Senja eller Fellesholmen på Kvaløya i Tromsø kommune. Mens prosjektet har blitt tatt varmt imot av lokalmiljøet på Kvaløya, har planene møtt motstand fra lokale fiskere på Husøy fordi man mener anleggene kommer i konflikt med fiskeriinteressene på øya.

Kystverket, Mattilsynet, Fylkesmannen og Lenvik kommune er positive til til søknaden utenfor Husøy i sin høringsuttalelse, mens Fiskeridirektoratet har uttalt seg negativt.

Nå har NRS valgt å redusere størrelsen på arealene, som skal benyttes til anlegget.

– Vi er svært glad for støtten vi har fått i Tromvik (bygd på Kvaløya red.anm.), og vi har også kommet fiskerne i møte på Husøy med å redusere omsøkt areal med 40 prosent. Arealet som er omsøkt er mindre enn et tradisjonelt oppdrettsanlegg, så det vil være god plass rundt anlegget. Vi mener det er fullt mulig å drive både tradisjonelt fiske og oppdrett i de områdene vi søker på, sier konserndirektør for marked og forretningsutvikling i Norway Royal Salmon, Klaus Hatlebrekke, til Nordlys.

Men anlegget, som består av to merder, fortøyning og en felles flåte, beholder diameterstørrelsen på 79 meter. Hatlebrekke utdyper overfor iLaks:

– Når en søker på et areal så er det ytterpunktene på merder og flåte som utgjør omsøkt areal. Vi søkte på et areal hvor de to merdene og en flåte og man kan se på dette som en trekant. Vi har flyttet flåten nærmere merdene slik at trekanten blir mindre. For å få til det så økte vi med en forankringsline på hver merd. Så forankringen ble noe dyrere, men et mer kompakt anlegg som gjør at vi kan redusere arealet betydelig, skriver Hatlebrekke i en e-post til iLaks.

En beslutning på lokalisering for Arctic Offshore Farming vil komme utpå høsten, ifølge Hatlebrekke.