Nova Sea vil fylle ut 40.000 kvadratmeter i sjø for nytt slakteri

Nyheter
0

Gjorde endring etter innspill.

I prosessen har det kommet innspill på at bebyggelsen vil være for ruvende og komme for tett på bebyggelse. Det er som følge av dette gjort tilpasninger slik at bygget skal passe bedre i landskapet og høyden er redusert, skriver Nova Sea i en revidert planbeskrivelse, som nå er på høring.

Det har vært en dialog med de ulike interessentene i havneområdet og det har krevd en prosess for å tilpasse at ventemerd i sjø og utfylling ikke kommer i konflikt med skipstrafikken, går det frem av beskrivelsen, utarbeidet av Rambøll.

Her hentes laks fra dagens slakteri på Lovund. (Foto: Steve Hernes)

Milliard investering
Det nye slakteriet vil ha en kapasitet på vel 100.000 tonn årlig og vil stå klart om fire til fem år. Lakseslakteriet vil bli på rundt mellom 10.000 og 12.000 kvadratmeter. Høyden vil være om lag 12 meter. Med det dobles kapasiteter på dagens slakteri, som har en kapasitet på vel 350 tonn fersk laks og 25 tonn filet daglig, og er arbeidssted for over 130 personer.

Espen Gleinsvåg fra Dønna gikki mai  til den nyopprettet stilling som prosjektleder i Nova Sea, hvor han har ansvar for prosessen med bygging av nytt slakteri på Lovund.

Gleinsvåg kom fra stillingen som seksjonsleder i Multiconsult, avdeling Helgeland – Salten.

Nova Sea på Lovund. (Foto: Steve Hernes)