Nordlys: Urenset kloakk renner ut i havnebassenget på Skjervøy. 370 meter unna står merder med slakteklar laks fra Lerøy

Nyheter
1415

Kommunen lover å skjerpe rutinene etter funn av høye konsentrasjoner av E.coli i havnebassenget på Skjervøy, som stammer fra menneskelig avføring.

Tromsø-avisen Nordlys hevder å ha mottatt tips om stadige utslipp av urenset kloakk fra ledningsnettet til Skjervøy kommune ut i havnebassenget. I havna driver blant annet Lerøy Aurora matproduksjon, og laks i ventemerder svømmer i det samme vannet som kommunens utslipp renner ut i.

Derfor tok avisen vannprøver fra havna 11. april i år. Prøvene ble tatt analysert med tanke på å finne E.coli-bakterier og intestinale enterokokker (tarmbakterier). En av prøvene viste høye konsentrasjoner av E.coli som stammer fra menneskelig avføring.

– Vi har nulltoleranse for forurensing i havnebassenget, og det skal ikke gå urenset kloakk ut fra kommunens ledningsnett, sier Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen.

Investerer 40 millioner
Ifølge Albrigtsen har kun vært én situasjon med utslipp det siste halvåret – samme dag som Nordlys tok prøver. Årsaken til utslippet var stor snøsmelting denne dagen i april, hvor en pumpestasjon har gått i overløp. Overskuddet rant derfor ut, uten å ha vært gjennom renseanlegget.

Han lover at rutinene skal skjerpes for å unngå ukontrollerte utslipp av avføring. Blant annet skal det investeres 40 millioner kroner i oppgradering av nettet. Dette for å unngå situasjoner med nedbør og snøsmelting, som fører til at overløpsvann renner ut i havna.

Lerøy kjente ikke til utslipp
Administrerende direktør i Lerøy Aurora, Kurt-Einar Karlsen, sier han ikke er kjent med at det har vært utslipp i år. Han sier vannprøvene selskapet har tatt har aldri oversteget grenseverdiene som myndighetene har satt. Slike prøver tas 5-6 ganger i året.

Karlsen sier han er helt trygg på at fisken til Lerøy ikke kan bli berørt av eventuell forurensing i havna.

– Vi har flere barrierer i fabrikken for å unngå dette, i tillegg til at vannet som følger fisken avsiles før fisken kommer inn. Fisken blir alltid spylt med renset og desinfisert ferskvann før den blir slaktet. Vi tar i tillegg daglige prøver av ferdigprodukter, og har aldri påvist E.coli-smitte på våre produkter, sier Karlsen.

– Ingen god situasjon
Karlsen sier de har rutiner som fullt ut ivaretar mattryggheten.

– Men det er selvsagt ingen god situasjon for lokalsamfunnet dersom det renner urenset kloakk ut i havnebassenget. Helt siden vi etablerte oss på Skjervøy har vi jobbet sammen med kommunen og andre næringsaktører i havna for å unngå enhver form for for forurensing. Vi forventer at kommunen forholder seg til de krav myndighetene stiller til denne typen anlegg.

Avisen skriver også hvitfiskbedriften Skjervøy Fisk og Skalldyr har tatt to prøver i år, en i januar og en i juni. Begge viste innhold av E.coli. Prøven fra januar viste et svært høyt E.coli-innhold.