Nordlaks vant frem mot staten

Nyheter
1391

Slipper å betale tvangsmulkt.

Det skriver Bladet Vesterålen.

I slutten av april gikk saken for Vesterålen tingrett, og Nordlaks hadde saksøkt staten for 1,7 millioner kroner. Bakgrunnen for søksmålet var at Nordlaks 25. oktober 2016 fikk pålegg om å komme under lusegrensen på to lokaliteter. Det ble også truffet et vedtak om tvangsmulkt. Fristen for vedtaket ble satt til 3.november 2016. Nordlaks klaget på vedtaket, men fikk bare medhold på ene lokaliteten. Det var vedtaket på den andre lokaliteten, Skøyen, som Nordlaks ønsket å få opphevet.

Inge Berg gikk i rettssaken hardt ut mot Mattilsynet og sa det det aldri ville blitt en sak hvis det var dialog mellom Nordlaks og Mattilsynet.

Nå har retten konkludert med Nordlaks ikke hadde mulighet til å følge opp vedtaket på lokaliteten Skøyen, og Nordlaks slipper derfor å betale tvangsmulkt.

I rettskjennelsen kommer det fram at staten må betale tilbake 1,7 millioner med forsinkelsesrenter, samt saksomkostninger.