Nordlaks tar grep i Atlantic Sapphire, og overtar et av gigantanleggets påvekst-systemer

Nyheter
0

Storeieren intervenerer direkte i driften.

Nordlaks har et eget team som kun har bygget ut RAS-anlegg de siste årene. Nettopp det var en del av motivasjonen da Stokmarknes-oppdretteren kjøpte seg inn i Atlantic Sapphire i fjor sommer. Med 10,6 prosent av aksjene er Nordlaks Florida-selskapets største aksjonær.

I mars ble det opplyst at Nordlaks ville gjennomføre en operasjonell og teknisk gjennomgang av selskapet. De siste månedene har Nordlaks hatt folk som har gjort grundige undersøkelser på anlegget ved Homestead i sørlige Florida.

Les også: Nå skal Atlantic Sapphire lære RAS-drift fra dette Nordlaks-anlegget

Brudd
Driften ved Atlantic Sapphires anlegg har lugget lenge, og det gikk fra vondt til verre da selskapet varslet at det i løpet av tredje kvartal kommer i brudd med sine lånebetingelser. Som største aksjonær har Nordlaks signalisert vilje til å delta i en kommende emisjon. Inge Berg & co har imidlertid ikke opplyst hvor mye penger de vil delta med.

Nå har Nordlaks tatt direkte del i driften.

«Nordlaks har tatt over OG4, og vil prøve å få det til å fungere. Hvis de får det til å fungere vil de kjøpe selskapet. Hvis ikke går det over ende», opplyser kilder internt i Atlantic Sapphire til iLaks.

Nordlaks’ konsernsjef Eirik Welde. Foto: Deadline

Det er seks avdelinger etter post-smolt til slakt. De heter OG1, OG2 og så videre. OG er forkortelse for Ongrowing (påvekst).

– Jeg ønsker ikke å kommentere forhold knyttet til Atlantic Sapphire i media, sier Eirik Welde, konsernsjef i Nordlaks og styremedlem i Atlantic Sapphire, til iLaks.

Slamtrøbbel
For å få anlegget til å fungere må selskapet få orden på blant annet kjøling, biofilter og slamhåndtering.

Slamhåndteringssystemet har imidlertid aldri virket. Det var dimensjonert for 70 kubikkmeter/time, men man trenger rundt 350 kubikkmeter/time for å håndtere skittent vann fra anlegget.

Rød firkant er «overflow», der går vannet om nivå blir for høyt. Det er bare fra overløp. Det pumpes derifra til den runde tanken. Fra den runde tanken, går det til brønnen.

En del av forretningsideen til Atlantic Sapphire er muligheten for å deponere skittent vann i grunnen, og hente rent vann fra andre dybder og lag i grunnen.

Les også: Når ingen nyheter er dårlige nyheter

Dimensjonert
«Det skal ned i grunnen, men det skal behandles/filtreres ned til maks 50 ppm med partikler. Nå har det gått slam og pellets ned der i årevis. Selskapet har kun en brønn, og om de sender ned for mye dritt er det fare for at den tetter seg en dag. Da er det virkelig game over», opplyser en annen kilde med dyp innsikt i anlegget til iLaks.

En årsak til de mange problemene for Atlantic Sapphire er at anlegget i utgangspunktet er et standard Billund-anlegg dimensjonert for 6.500 tonn laks årlig, men uten flere av spesifikasjonene til et slikt standard anlegg. Dette er grunnlaget for et anlegg som sikter på å produsere 10.000 tonn laks på første byggetrinn.

«Ledelsen er godt klar over at slambehandlingen ikke har virket på dette anlegget siden dag en, og at det er underdimensjonert. De er også flere ganger informert om risikoen for at brønnen tetter seg til, når man kjører ubehandlet slamholdig vann ned i den, og at man ikke har noe backup om den skulle gå tett», påpeker kilden.

iLaks har de siste to uker gjentatte ganger kontaktet ledelsen i Atlantic Sapphire, også til denne saken. Henvendelsene har ikke blitt besvart.

Skittent vann pumpes i rør (blå linje) til brønnen helt nede til høyre i bildet.