Når ingen nyheter er dårlige nyheter

Nyheter
0

Treg pengejakt for Atlantic Sapphire.

Finansieringen til det landbaserte oppdrettsselskapet har for alvor kommet i fokus etter kunngjøringen av dets brudd med lånebetingelsene. Atlantic Sapphire hadde ved utgangen av andre kvartal bokført lån på 44,6 millioner dollar (474,5 millioner kroner) i balansen. Dette er et såkalt «term loan», hvis rente er SOFR pluss en rentemargin på fem prosent. SOFR er en referanserente etablert som et alternativ til LIBOR.

Siste SOFR-notering ved Federal Reserve Bank New York er 5,31 prosent, noe som impliserer en lånerente på 10,3 prosent.

Et term loan på totalt 100 millioner dollar vil være tilgjengelig for selskapet hvis og når det oppnår «operasjonelle milepæler knyttet til slaktevolum og visse EBITDA-krav», ifølge notene i halvårsregnskapet. Derfor har det vært viktig for konsernledelsen å nå «steady state produksjon» i anlegget i Florida.

Inntjeningen i første halvår, preget av store problemer med vanntemperaturene i karene, viste imidlertid at Atlantic Sapphire fortsatt er et godt stykke unna det målet.

Robust
Sjef for fiskeriseksjonen i DNB, Anne Hvistendahl, har tidligere uttalt til til iLaks at «gjeldsfinansiering er generelt krevende før bedrifters «cash flow is proven». Det betyr at teknologien er robust og at man får til den biologiske biten», sa hun.

Anne Hvistendahl er sjømat-topp i DNB. Foto: Trine Forsland

Ettersom selskapet ikke maktet å møte sine minimumskrav med hensyn til EBITDA i andre kvartal, fikk selskapet en såkalt «waiver», altså en avståelse fra avtalt lånerettighet, fra DNB.

Ved halvårsskiftet hadde Atlantic Sapphire totale eiendeler på 365,7 millioner dollar, hvorav industritomt, fabrikkbygg og utstyr utgjorde mesteparten og var bokført til 310 millioner dollar. Biologiske eiendeler, det vil si fisk i tankene, var verdsatt til 18,6 millioner dollar.

Kontantbeholdningen var ved utgangen av juni 23,6 millioner dollar. Denne har blitt redusert i løpet av tredje kvartal, ettersom selskapet allerede har estimert et brudd med minimumslikviditet på 15 millioner dollar.

Atlantic Sapphires anlegg, like ved sumpområdet Everglades i sørlige Florida. Foto: Google Earth

Uviss
Mandag verdsettes egenkapitalen til Atlantic Sapphire til 434 millioner kroner. Noe som tyder på at finansmarkedet simpelthen ikke tror på de bokførte underliggende verdiene. Alternativverdien for et lakseoppdrettsanlegg i tropene er uviss.

Idet bankforbindelsen DNB i slutten av august krevde påfyll av egenkapital i selskapet, var det datterselskapet DNB Markets, sammen med Atlantic Sapphires hoffmegler Arctic Securities, som fikk mandatet til det.

Atlantic Sapphires aksjekurs siste 30 dager. Kilde: Infront

iLaks har kontaktet DNB med spørsmål om hvor lenge waiver’en varer og hvor mye av emisjonspengene som vil gå rett til nedbetaling av gjeld.

– Som du sikkert vet, henviser vi alltid til selskapet for denne type opplysninger, kommenterer Anne Hvistendahl.

Les også: Informasjonsvakuum om emisjonsplaner senker Atlantic Sapphire

iLaks har kontaktet Karl Øystein Øyehaug, finansdirektør og leder for pengejakten i Atlantic Sapphire. Han har ikke besvart våre henvendelser.

Karl Øystein Øyehaug er CFO i Atlantic Sapphire. Foto: Atlantic Sapphire

Ingen avklaring
Lakseanalytiker Christian Olsen Nordby i meglerhuset Kepler Cheuvreux har tidligere anslått at Atlantic Sapphire må hente 50 millioner dollar innen årets utgang.

Selskapets tre største aksjonærer; Nordlaks, Strawberry og EW Group, har signalisert at de vil delta i en emisjon. De har imidlertid ikke sagt hvor mye kapital de vil delta med.

Ingen emisjonsavklaring, nyheter eller kommentarer fra oppdrettsselskapet er dårlige nyheter for utålmodige investorer. Aksjekursen fortsetter å falle mandag. På det laveste var aksjen omsatt på 1,45 kroner.

Atlantic Sapphires børsverdi har blitt redusert med 35,8 prosent den siste uken.