Nå skal Atlantic Sapphire lære RAS-drift fra dette Nordlaks-anlegget

Nyheter
0

Inge Berg og Nordlaks har blitt største eier i Florida-oppdretteren.

Boken ble lukket like før midnatt. 55 millioner dollar, eller 584,7 millioner kroner, i ny egenkapital er hentet inn. Det var like etter børsens stengetid torsdag emisjonsplanene ble kjent. I presentasjonsmaterialet til emisjonen fremheves et nytt samarbeid med Nordlaks, som i fjor sommer kom inn på eiersiden i Atlantic Sapphire.

Nordlaks har «betydelig erfaring med RAS – har bygget og er i drift med et av verdens største smoltanlegg, på Innhavet, med sterk biologisk ytelse. Innhavet er et topp moderne storskala 24.000 kubikkmeters RAS-anlegg, som utnytter saltvann, med en samlet produksjonskapasitet på 2.400 tonn smolt årlig.»

Samarbeid
Nordlaks har den siste tiden utført en operasjonell og teknisk gjennomgang av Atlantic Sapphires drift på første byggetrinn, noe som har resultert i en planlagt samarbeidsavtale og intensjon om økt eierskap i selskapet:

Nordlaks-gründer Inge Berg sammen med datteren Therese. FOTO: FOTO: Nordlaks/Deadline Media

«Nordlaks har til hensikt å bidra med kunnskap og erfaring fra drift, design og prosjektering av storskala saltvann RAS, samt biologisk erfaring. Den planlagte samarbeidsavtalen er tenkt gjennomført innen første kvartal 2023,» heter det.

Før emisjonen eide Nordlaks 7,3 millioner aksjer, eller 4,8 prosent av aksjene i selskapet. I den nylig avsluttede emisjonen har Stokmarknes-oppdretteren forhåndstegnet seg for 21,6 millioner nye aksjer, eller en femtedel av det totale emisjonsbeløpet. Nordlaks eier nå 10,6 prosent av selskapet, og blir dermed en industriell hovedaksjonær.

Det var utstedt 153 millioner aksjer før emisjonen i Atlantic Sapphire. Nå trykkes det opp ytterligere 119 millioner aksjer. Det britiske hedgefondet Pelham Capital, som tidligere var største aksjonær, har ikke kjøpt aksjer i emisjonen.

Foruten Nordlaks er største aksjetegner i nyemisjonen Strawberry Equities, eid av Petter Stordalen og forvaltet av Kenneth Andersen. Strawberry har sikret seg 14 millioner aksjer.

Kenneth Andersen, Strawberry. Foto: Trine Forsland

Videre har Blue Future Holding, kontrollert av AquaGen-eier EW Group, kjøpt ti millioner aksjer. Det har også Joh Johannson Eiendom gjort.

Vannes ut
De to gründerne av Atlantic Sapphire, Johan E. Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik, deltok forøvrig ikke i emisjonen – og lar seg dermed eiermessig vanne ut. Det lot de seg også ved emisjonen i fjor sommer, da Nordlaks og Strawberry kom inn på eiersiden.

Johan E. Andreassen er klar på hvorfor duoen, privat eller via holdingselskapet Alsco, ikke har tegnet seg for aksjer:

– Det er rett og slett på grunn av mangel på likviditet i vårt system i øyeblikket. Det betyr ikke at vi ikke kommer til å kjøpe aksjer når dette endrer seg. Vi er svært fornøyde med de proffe investorene som nå tegner seg stort i denne emisjonen, sier han til iLaks.

– Dette er kapitalintensive saker?

– Ja, veldig, sier Andreassen.

I fjor høst ble det kjent at Prophylaxia, kontrollert av nevnte Bjørn-Vegard Løvik og Johan E. Andreassen, sikret seg 1.538 tonn Maksimal Tillatt Biomasse (MTB) i statens siste lakseauksjon. Gildet kostet dem 241,9 millioner kroner. Den summen hadde, teoretisk sett, kunnet dekke 41,3 prosent av den siste emisjonen i Atlantic Sapphire.

Gründerne Johan E. Andreassen (t.v.) og Bjørn-Vegard Løvik i bunnen av en av Atlantic Sapphires oppdrettstanker i Florida. Foto: Aslak Berge