Nordlaks bestiller to katamaraner fra Grovfjord Mek. Verksted

Nyheter
1504

Oppdrettsselskapet i Nordlaks-konsernet oppgraderer flåten av service- og oppdrettsbåter, og har inngått kontrakt med Grovfjord Mek. Verksted for bygging at to moderne katamaraner i aluminium. Båtene skal leveres sommeren 2019.

– Vi er glad for å fortsette det lange og gode samarbeidet med Nordlaks. Dette blir fartøy nummer 16 og 17 som Grovfjord Mek. Verksted leverer til Nordlaks, og viser at alle våre ansatte i Grovfjord er i stand til å konkurrere og levere i ypperste klasse, sier daglig leder Bård Meek-Hansen i Grovfjord Mek. Verksted.

Båtene blir byggenummer 155 og 156 hos Grovfjord Mek. Verksted.

Byggenummer 155 blir en oppdrettskatamaran med 14 meters lengde, mens nummer 156 blir en stor servicekatamaran med 14,99 meters lengde og 10,4 meters bredde.

Bård-Meek Hansen (t.v) og Robin Berg i Nordlaks. FOTO: Grovfjord Mek. Verksted

De nye fartøyene skal erstatte eldre materiell i Nordlaks Oppdrett, og vil inngå i flåten i driftsområdene henholdsvis i Nordland og Troms.

– Havfarm-prosjektet gir ringvirkninger langs hele verdikjeden i Nordlaks, fra smolt til uttransport av butikklare produkter. Oppdretts- og servicebåtene er arbeidshestene i havbruksnæringen, og gode båter er avgjørende for at alle våre ansatte skal kunne gjøre en god og trygg jobb, og særlig med det økte aktivitetsnivået som Nordlaks står overfor de kommende årene, sier direktør Tor Anders Elvegård i Nordlaks Oppdrett.