Harald Tom Nesvik. FOTO: Bjørn Inge Bergestuen, FrP

Nesvik knallhardt ut mot oppdrettsnæringen: Krever konkrete tiltak mot rømming innen én uke

Nyheter
1124

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møtte fredag blant annet representanter fra Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Kystrederiene og Norsk Industri. Rømmingsproblemene i oppdrettsnæringen stod på agendaen.

Da iLaks snakket med fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i september, var han tydelig misfornøyd med tingenes tilstand. Med nærmere 300.000 laks på rømmen i år og mer enn 30 hendelser, ligger 2019 an til å bli året med flest rømminger siden 2011.

I en pressemelding sendt ut fredag, gjentar Nesvik mye av det han sa til iLaks for noen uker siden, men kommer også med konkrete krav overfor næringen.

– Nå vil jeg se handling fra næringen, og har bedt organisasjonene om å komme med konkrete tiltak innen én uke. Da vil jeg ha svar på hvilke tiltak de mener vil få ned antall rømmingshendelser og som kan iverksettes raskt, sier Nesvik og fortsetter:

– Rømming er miljøkriminalitet, det er ulønnsomt og det svekker næringens omdømme. Jeg forventer at næringen tar lærdom av hendelsene og skjerper rutinene sine. Visjonen er null rømte laks, og sammen skal vi jobbe enda tøffere for å få ned tallet på laks som rømmer, sier Nesvik.

Sjømatbedriftene har allerede kommet med fire konkrete tiltak de mener kan få bedre kontroll på fiske, slik at man kan unngå rømminger. Et av tiltakene innebærer at selskaper med gjentatte rømminger de to siste årene, ikke skal tilbys vekst.

Myndighetene bruker store ressurser på å føre tilsyn, og regjeringen har økt midlene for overvåkning av rømt fisk i elver. I 2017 ble det dessuten innført en ny strategi mot rømming, med fem prioriterte områder: Kunnskap, erfaringsformidling og dialog, sterk sikkerhetskultur, effektive sikkerhetsregler og faglig beredskap. I tillegg jobber Fiskeridirektoratet for å avdekke årsakene til alle rømminger.

– Næringen har også jobbet godt med dette de siste ti årene, men så lenge det fortsatt rømmer fisk er det ikke godt nok. Til syvende og sist er det oppdretternes ansvar å sørge for at fisken holder seg inne i merden, sier avslutter fiskeri- og sjømatministeren.