Banker om landbaserte oppdrettsanlegg: – Ingen lån før «cash flow is proven»

Nyheter
0

Det er utfordrende å hente inn penger til kapitalkrevende landbaserte oppdrettsanlegg. DNB, Sparebank1 SMN og Sparebank1 Nord-Norge krever at teknologi- og biologiutfordringene løses før de låner ut penger.

DNB er verdens største bank innenfor sjømatfinansiering. I tillegg til at DNB er en betydelig långiver, har de vært involvert i flere egenkapitaltransaksjoner. Av de 23 transaksjonene som banken har bidratt til siden 2018, har 13 av dem, altså over halvparten, vært rettet mot landbasert oppdrett. De to siste transaksjonene, for Kingfish og Atlantic Sapphire, ble gjort i vinter, like før finansuroen inntraff.

Global leder for sjømatsegmentet, Anne Hvistendahl, oppgir at DNB ved årsskiftet hadde en samlet eksponering på rundt 77 milliarder kroner til sjømatindustrien, hvorav om lag halvparten, altså i underkant av 40 milliarder kroner, var til oppdrett og havbruk. Hvistendahl fremhever at oppdrett og matproduksjon representerer lav risiko i bankens porteføljer:

– Mat er relativt sett sikrere enn alt. Selv om finansuroen gjør det generelt vanskeligere å hente inn egenkapital og risikopåslaget øker, er ikke vi bekymret.

«Cash flow is proven» og forvridde effekter av grunnrenteskatt-forslaget
På spørsmål fra iLaks om hvordan DNB ser på utlån til landbaserte anlegg, forteller hun at banken har tilbudt finansiering til en håndfull landbaserte aktører, og konkludert på færre. DNB tror riktignok ikke at landbasert lakseoppdrett blir noen gamechanger, men at dette nye tilbudet blir et tillegg til eksisterende tilbud av oppdrettslaks.

– Det er mer krevende å hente inn penger til landbaserte oppdrettsanlegg som er i en tidlig fase når det er markedsuro, sier hun. – Gjeldsfinansiering er generelt krevende før bedrifter er «cash flow is proven».

Hva legger du i «cash flow is proven» i denne sammenheng?

– Det betyr at teknologien er robust og at man får til den biologiske biten, svarer Hvistendahl.

Hvistendahl kommenterer videre at det mye omtalte grunnrenteskatt-forslaget som regjeringen fremmet høsten 2022 slo ulikt ut for egenkapitaleiere og obligasjonseiere. Obligasjonsgjeld ble i liten grad påvirket av forslaget:

– Våre analyser har vist at det var egenkapitaleierne som tok en «hit» da grunnrenteskatte-forslaget kom. Obligasjonslånene fra bankene ble i liten grad påvirket av forslaget.

Sparebankene: avventende holdning til landbasert oppdrett
Konserndirektør Vegard Helland i Sparebank1 SMN forteller at banken har begrenset seg til å involvere seg i postsmoltprosjekter.

– Landbaserte oppdrettsprosjekter er kapitalkrevende, med en umoden teknologi, sier han. – Vi vil vente til vi ser hvordan de fullfinansierte prosjektene gjør det først, vi har ikke dårlig tid.

Konserndirektør Vegard Helland i Sparebank1 SMN, Foto: Sparebank1 SMN

Han får støtte fra Roger Svarstad, leder for havbruk og oppdrett, i Sparebanken Sogn og Fjordane. Banken har en avventende holdning til landbasert oppdrett:

– Landbasert oppdrett har for stor risiko og er for kapitalkrevende for vår bank, sier han.

Sparebank1 SR-Bank, på sin side, inntar en litt mer søkende holdning. På spørsmål fra iLaks om hvordan banken forholder seg til landbasert oppdrett sier banksjef Rune Søvdsnes at:

– SR-Bank satser på sjømatsektoren og følger derfor utviklingen i verdikjeden. Hittil er det hovedsakelig postsmolt som er finansiert av landbasert aktivitet, men vi følger med interesse de fremskritt som gjøres på fullskala produksjon på land.

Banksjef for havnæringene i Sparebank1 Nord-Norge, Per Martin Olsen, sier at banken er positiv til markedet for laks og ørret de neste årene, med sterk etterspørsel og ingen vesentlig vekst i tilbudet. Olsen tror markedet vil være stramt fremover, at det vil være rom for økt produksjon, og at det dermed vil være et behov ny produksjonskapasitet:

– Sparebank1 Nord-Norge er positiv til nye initiativer knyttet til å øke produksjonskapasitet for laks og ørret, både på land og til havs.

Men banken forventer at aktørene de bistår har erfaring og bransjekompetanse:

– Vi stiller krav om at de som søker betydelig finansiering fra oss har erfaring og kompetanse fra næringen. Sparebank1 Nord-Norge er mindre positive til rene Private Equity-ledede oppdrettsprosjekter der aktørene mangler tilfredsstillende bransjeerfaring. For slike prosjekter forventer vi dokumentasjon på at utfordringene knyttet til teknologi og biologi er løst, og at en positiv kontantstrøm er sannsynliggjort, avslutter han.

Per Martin Olsen, Banksjef Bedriftsmarked Havnæringer, Sparebank1 Nord-Norge, Foto: Sparebank1 Nord-Norge

Leasingselskapet Brage Finans er eid av over 20 sparebanker. Sparebanken Vest er største eier, med nær halvparten av aksjene. Brage Finans er involvert i mange prosjekter i havbruksnæringen. Viseadministrerende direktør Terje Brurås forteller at de har en bred portefølje med leasingobjekter innen sjøbasert oppdrett:

– I tillegg til at vi finansierer slakterier og foredlingsanlegg, bidrar vi også med finansiering på sjøen, eksempelvis arbeidsbåter, fôrflåter og merder.

Når det gjelder landbasert oppdrett er budskapet kort:

– Vi forholder oss i ro når det gjelder landbasert oppdrett, konkluderer Brurås.