Nærøy-rådmannen anbefaler kommunestyret å la Bindalssmolt femdoble produksjonen

Nyheter
882

Politikerne i Nærøy skal 13. august bestemme om reguleringsplanen for Svaberget industriområde skal vedtas. Blir det ja, kan produksjonen til Bindalssmolt øke med 2.000 tonn.

Det skriver Namdalsavisa.

Bindalssmolt ønsker å bygge et nytt settefiskanlegg til 100-150 millioner kroner på området til Svaberget Camping, som nå er nedlagt.

Det er eier av Bindalssmolt, SinkabergHansen, som har fått utarbeidet forslaget til reguleringsplan for arealet på totalt 214 dekar. Forslaget har ligget ute på høring siden oktober.

Rådmann i Nærøy kommune, Helge Thorsen, mener at planforslaget er «godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn».

– Planforslaget legger til rette for utvidelse av eksisterende settefiskanlegg i området. Rådmannen anser det som svært gunstig å legge til rette for etableringa. Anlegget vil legge til rette for en femdobling av dagens produksjon av smolt ved Bindalssmolt. Området ligger strategisk til både med tanke på tilgang til sjøarealer for utskiping av fisk, og ferskvannskilde, står det i vurderingen.