Nå kommer ringvirkningene av prisfesten

Kommentarer
0

Lagertrekk og biomasseslanking gir nyinvesteringer og kontraktskred.

I forrige uke kom jeg over en rykende fersk analyse av Goldman Sachs. Den viste lagerutviklingen for aluminium hvert år det siste tiåret. Årets inngang var helt spesiell; lagrene var uvanlig lave. Videre ble det bemerket at aluminiumsprisene var på historisk høye nivåer. Punchline for analysen var imidlertid: Dette gjelder ikke bare aluminium – dette gjelder i praksis et hvilket som helst metall for tiden.

Min første tanke var at grafen som viste aluminiumslagrene så da ut til å være forbløffende lik grafene for biomasse av laks. Også her er det en negativ utvikling ved årets inngang. Mindre fisk å slakte på. I et marked som skriker etter forsyninger i takt med gjenåpningen av verdensmarkedet post Covid-19.

Ubalanse
En klar ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. En trenger knapt å legge til at spotprisen denne uken er den høyeste som er registrert i nyere tid.

Les også: – Jeg har aldri kjøpt på så høye priser i mitt liv. Aldri.

Kilde: Akvafakta

Men hva betyr dette lagertrekket for oppdrettsbransjen?

Risikoen nå er om oppdretterne, kanskje særlig de mindre aktørene, vil bli fristet til å ta ut småfisk. Ved å forsere slakteplanene vil en allerede nå kunne sikre et særs godt årsresultat. Haken er da at dette kan forverre markedsbalansen ytterligere. Det gir nemlig færre fiskeindivider å fôre opp for seinere salg. Prisene kan skyte enda høyere.

Med en driftsmargin som for tiden ligger rundt 50 prosent for gjennomsnittsoppdretteren er den frie kontantstrømmen svært så romslig.

Ringvirkninger
Oddsene er lave for at oppdretterne, som en direkte konsekvens av dette, kan la seg friste til å øke investeringsbudsjettene: Trenger vi en ny arbeidsbåt, smoltkar, merder eller fôrflåte? Eller kanskje til og med et nytt landbasert oppdrettsanlegg?

Og likeledes innen rekruttering. Her kan en ikke stille seg slik at en står uten tilstrekkelig kompetent arbeidskraft for å ta del i den pågående festen. Så får det da stå sin prøve at dette vil kunne gi et visst lønnspress. Stolleken gjelder også i denne bransjen.

I et slikt marked kan leverandørbedriftene nå posisjonere seg for et skred av kontrakter. Her har en ikke råd til å forsømme mulighetene. En må nå kundene, flest mulig av dem, med sin kommunikasjon – for å selge inn sine varer. Dette betinger igjen synlighet og økte salgs- og markedsbudsjetter. Det er ikke der en skal spare nå.

Og slik brer ringvirkningene seg i vannet.

Bewi Frøya. (Foto: Yoof Photography Krzysztof Zboralski)