Nå har Blom søkt om konsesjon til etablering av landbasert anlegg

Nyheter
1360

Blom vil produsere både postsmolt og matfisk av laks i anlegget.

Det er gjennom selskapet Blom Salmon, at det søkes om produksjonstillatelse for oppdrett av ti millioner postsmolt med størrelse 1,5 kilo og tre millioner matfisk med størrelse fem kilo, til sammen en årlig produksjon på 30.000 tonn biomasse.

Søknaden omfatter også klekkeri og startfôringskapasitet for nevnte produksjonsvolum, ifølge dokumenter som ligger ute til offentlig ettersyn.

iLaks omtalte planene første gang i fjor sommer.

Det landbaserte anlegget skal ligge på Oksneset industriområde, som er lokalisert helt nord på Blomøy like ved Naturgassparken i Øygarden. Store deler av arealet er ferdig planert, og området har allerede veitilkomst og etablert kaianlegg.

«Blom ønsker å øke produksjonen, og ønsker i tillegg å ha en mer fleksibel produksjon. Oksneset ligger sentralt plassert i forhold til selskapets lokaliteter både på sjø og land», heter det i et vedlegg til søknaden.

Blom har i dag sju ordinære matfiskkonsesjoner for laks og ørret (hver på 780 tonn MTB) og en visningskonsesjon (500 tonn MTB). Selskapet har også tre settefiskkonsesjoner.

«Produksjonen ved det omsøkt anlegget er i hovedsak satt opp for å kunne levere fisk til selskapets anlegg i sjø. Regelverket i sjø med ulikt usett i par- og oddetalls år gjør det nødvendig med tilpasninger for å få til en lønnsom produksjon. Deler av produksjonen ved landanlegget kan bli ført frem til slaktevekt når kapasitet i sjø eller anlegget på land tilsier dette», står det videre.

iLaks skrev fredag at Blom Fiskeoppdrett ønsker å satse mer på smolt for å redusere den biologiske risikoen etter store tap i 2019.

Daglig leder i Blom Fiskeoppdrett, Øyvind Blom, ønsker ikke å kommentere noe rundt de landbaserte planene.

Søknaden ligger for øvrig ute på offentlig ettersyn til og med 30. oktober.