Blom Fiskeoppdrett: – Vi vil ta det et steg videre med et landanlegg for større fisk og matfisk

Nyheter
2140

Blom Fiskeoppdrett ønsker å produsere 20.000 tonn laks årlig på land på Oksneset, nord for Naturgassparken i Øygarden kommune.

Det skriver Vestnytt.

Ifølge avisen har Blom satt i gang med endre reguleringsplanen for Oksneset, der selskapet eier areal. Masseuttaket fra området skal allerede være i gang.

Prosjektleder Jakob Blom forteller til avisen at det behøves 40 til 50 mål for selve anlegget, som skal produsere både postsmolt og matfisk.

Totalt skal det produseres 20.000 tonn laks årlig i et anlegg med RAS-teknologi.

Blom eier fra før av flere settefiskanlegg, og har sju ordinære matfiskkonsesjoner og en visningskonsesjon.

– Nå vil vi ta det et steg videre med et landanlegg for større fisk og matfisk, sier Jakob Blom.

Ifølge Blom er det også planer om å bruke avfall fra oppdrett til et bioenergianlegg, eller til produksjon av matlarver, som kan brukes til dyrefôr.