Gir opp ørreten og blir ren lakseprodusent etter underskudd på 71 millioner kroner

Nyheter
3171

Blom Fiskeoppdrett satt i gang for prosesser for gjennomgang av driften.

Resultatet etter skatt endte på minus 71,4 millioner kroner for Blom i fjor, viser årsregnskapet som iLaks har hentet inn.

– Vi har hatt svært store utfordringer med biologi i 2019. Dette eskalerte voldsomt i fjerde kvartal med stort lusepress og mange behandlinger med derav høyt kostnadsnivå. Gjelleproblemer, CMS, PD og et hissig pasturella-angrep på stor fisk medførte svært høye produksjonskostnader. Selskapet har også hatt en høy ørretandel i produksjonen, som har vært krevende å håndtere prismessig, forklarer daglig leder Øyvind Blom i en e-post til iLaks.

Ifølge årsberetningen til styret har markedssituasjonen vært påvirket av pandemien, spesielt for ørret.

«Det legges ned store ressurser på å finne alternative marked for salg av ørret. Nye oversjøiske markeder er utviklet, men likevel er selskapet nødt til å selge store deler av ørreten til det europeiske markedet. Ørreten sin status i det europeiske markedet er utfordrende og det har ikke vært mulig å oppnå samme priser på ørret som laks», heter det i årsberetningen.

Totalbalansen i selskapet var ved utgangen av 2019 på 723 millioner kroner, herav en egenkapitalandel på 25 prosent sammenliknet med 36 prosent året før.

Slutter med ørretproduksjon
Blom forteller videre at ørretandelen, som er på 50-60 prosent, nå reduseres og at selskapet går over til ren lakseproduksjon. 

Daglig leder Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett. FOTO: Elisabeth Nodland

– Siste ørreten er satt i sjøen i 2020. Den slaktes innen sommeren 2021, forteller Blom.

Det går imidlertid fremover i 2020 for Blom Fiskeoppdrett, selv om både 2019 og første halvår har vært veldig krevende for selskapet.

– Vi ser en veldig fin utvikling i produksjonskostnadene våre i 2020, skriver Øyvind Blom.

Smoltsatsing
I årsberetningen til styret går det fram at selskapet, på grunn av de store tapene og biologiske utfordringene, har satt i gang «grundige prosesser for gjennomgang av driften». Blom eier 72 prosent av aksjene i Blom Settefisk og 61 prosent av aksjene i Vik Settefisk, og nettopp smoltproduksjonen blir sentral i arbeidet med å forbedre driften.

«Selskapets oppkjøp av smoltkapasitet gjennom datterselskapene som driver smoltproduksjon er en vesentlig del av utviklingen innen større smolt. Det er et konkret mål om å få snittvekten på smolten opp i 500 gram ved utsett for å få ned produksjonstiden i sjø, og derav redusert den biologiske risikoen», skriver styret.

Blom Fiskeoppdretts oppdrettsanlegg er lokalisert i Alvær, Austrheim, Masfjorden, Kinn og Øygarden kommuner.

I tillegg til eierandelene i settefiskprodusentene eier Blom Fiskeoppdrett 50 prosent av aksjene i ThermoService, som driver avlusingslekteren «ThermoService2» samt slaktebåtene «Hordabas» og «Hordafjell». Blom eier også 33 prosent av aksjene i rederiet Hordalaks, som har brønnbåten «Hordagut».