Mulig ny rømming fra HI-lokalitet

Nyheter
1468

Skjærtorsdag om ettermiddagen ble det oppdaget en flenge i en not ved Havforskningsinstituttets (HI) anlegg på Matre.

Hendelsen fant sted ved lokalitet Smørdalen. Flengen var circa 40 centimeter lang og på 22 meters dyp.

Gjenfangst
Det ble umiddelbart satt ut gjenfangstgarn. En dykker ble også hentet inn for å reparere skaden.

– Ifølge videoobservasjoner ser man at laksen stimer fint rundt i merden, uten mistanke om eller tegn til rømming, skriver HI på sine hjemmesider.

Lokalt beredskapsteam er nedsatt og følger situasjonen.

Ikke første gang
Ifølge Barentswatch har Smørdalen-lokaliteten, som ligger like vest for Matre, en maksimal tillatt biomasse på 780 tonn.

Rett før jul skjedde det en rømming ved HIs lokalitet Solheim/Knappen i Masfjorden. Da ventet HI over en uke før de varslet om rømmingen.