Mowis oppdrettsanlegg til 3,1 milliarder kroner skal ligge på havbunnen

Nyheter
1994

Mowi vil senke merdene ned i havdypet, og knytte sammen teknologi fra norsk oppdrett-, subsea- og offshorenæring. 

– Dette er det største utviklingsprosjektet vi noen gang har planlagt. Aquastorm flytter merdene ut fra fjordene, og ned på dypt vann hvor fisken er beskyttet mot lakselus, sykdom og vær, sier prosjektleder i Mowi, Henrik Trengereid.

Selskapet har søkt om 36 utviklingskonsesjoner for å realisere «AquaStorm», og det er ventet en avklaring på søknaden i løpet av de kommende månedene.

Ifølge NRK har Mowi tatt patent på konseptet, og dette er bakgrunnen for at planene først presenteres nå.

Fullt automatisert
Merdene vil i utgangspunktet holdes 15 meter under havoverflaten, og vil kunne senkes ned mot minst 50 meter dersom værforholdene krever det.

Anleggene vil være tilknyttet en sentral på land, som via en fordeler på havbunnen, sørger for fjernstyring av fôring, luft, lys, strøm og signaler. Dette gjøres gjennom rørledninger og kabler som strekker seg fra land til anleggene. Fôrspill og avfall vil også hentes tilbake til landanlegget for behandling via de samme rørledningene. Anleggene vil være autonome og uten bemanning under vanlig drift.

– Dette konseptet er fullt automatisert, og alt vil overvåkes fra et kontrollsenter på land. Der vil vi ha full kontroll på hvordan fisken har det, at den får mat og at all teknologien fungerer som den skal, sier Trengereid.

Saken fortsetter under videoen.

Skal ligge i Trøndelag
I det første Aquastorm-prosjektet skal anleggene plasseres opptil tolv kilometer fra kysten. Med teknologien selskapet vil benytte, vil det derimot være teoretisk mulig å etablere slike anlegg opp mot 100 kilometer fra land.

– I dag er arealene oppdrettsnæringen har for produksjon begrensede. Denne teknologien åpner opp enorme arealer for fremtidig vekst av bærekraftig havbruk i Norge, mener Henrik Trengereid. Han understreker at realisering er avhengig av at myndighetene tildeler prosjektet nok tillatelser.

Med seg i prosjektet har Mowi en rekke ledende teknologiaktører fra subsea- og oljenæringen. I tillegg til Nofima og Sintef som FoU-partnere, har Mowi også med Aqualine, Kongsberg, ABB og Stellarman på laget.

Mowi ønsker at prosjektet skal gjennomføres i Roan kommune i Trøndelag, og det er anslått at prosjektet kan tilføre minst 60 nye arbeidsplasser.