Mowis direktør i Øst-Canada innrømmer tap av 2,6 millioner fisk – ti konsesjoner suspenderes

Nyheter
1056

James Gaskill letter på sløret nær halvannen måned etter akutt massedød i Newfoundland.

Mowis administrerende direktør for Øst-Canada og datterselskapet Northern Harvest Sea Farms la fredag ut et langt Facebook-innlegg som innrømmer et cirka 5.000 tonn laks vil bli fjernet fra lokaliteter som er berørt av temperaturrelatert massedød.

Det utgjør om lag halvparten av all fisk Northern Harvest har i sjøen. Selskapet hadde i fjor et slaktevolum på 19.000 tonn.

Tidligere samme dag kunngjorde Newfoundland og Labradors fiskeriminister Gerry Byrne at han har suspendert alle Northern Harvests konsesjoner. Byrne har tidligere avvist at «mer enn to millioner fisk» var tapt, og han har også stilt seg tvilende til fotobevis som tyder på noe annet.

Ti konsesjoner suspendert
Gaskill, som har overtatt rollen som administrerende direktør i Mowi Canada East, tar det fulle ansvaret for selskapets handlinger.

«Vi har blitt informert i dag av provinsregjeringen om at ti av selskapets 13 konsesjoner er suspendert inntil videre, og vi vil bli informert om forhold som regjeringen vil stille for å få den suspensjonen opphevet. Vi aksepterer selvfølgelig avgjørelsen, og vi er opptatt av å oppfylle disse betingelsene når vi mottar dem.»

«Når det gjelder opprydding, har Northern Harvest Sea Farms fra og med denne uken fullført mer enn 87 prosent av oppryddingsarbeidet som involverer fjerning av laksedødelighet forårsaket av masse langvarige høye vanntemperaturer (i 63 av 72 merder).»

«I forbindelse med uforutsette omstendigheter forventer vi å fullføre all opprydding innen utgangen av neste uke.»

Massedød
Gaskill sa, basert på det foreløpig utførte opprydningsarbeidet, at 2,6 millioner fisk  forventes å bli fjernet som dødelighet fra lokaliteter som er berørt av hendelsen.

Dette antallet består av massedødelighetshendelsen som ble rapportert 3. september. Denne hendelsen omfattet en massedødelighet på til sammen to millioner fisk over seks lokaliteter. Dødsårsaken for disse fiskene ble bekreftet av myndighetene å være i samsvar med en miljøeffekt.

I tillegg har lakseoppdretteren identifisert ytterligere 600.000 fisk som en mener ble svekket av temperaturhendelsen og som senere døde som et resultat av denne. Dette ble innrapportert til myndighetene fredag ​​11. oktober.

Burde informert tidligere
«Jeg vil understreke at vi burde ha informert tidligere om disse ekstra dødsfallene som skjedde over tid. Jeg tar ansvar for dette personlig som administrerende direktør i selskapet. Vi var for fokusert på å rydde opp, og vi har lært av denne erfaringen. Laksedødeligheten utgjør omtrent halvparten av all Northern Harvests fisk i sjøen. Dette er omtrent 2,6 millioner fisk av 5,4 millioner fisk i sjøen,» uttalte Gaskill.

«72 merder ble påvirket av massedødelighetshendelsen. Som jeg bemerket, har 63 av disse blitt fullstendig ryddet opp. Vi regner med full opprydding innen neste uke. Totalt har vi 166 bur i sjøen,» fortsatte han.

«Totalt ti lokaliteter ble påvirket av denne temperaturhendelsen. Seks ble påvirket av massedødeligheten rapportert 3. september. Fire flere er påvirket av dødeligheten fra fisk som er svekket av hendelsen. Gjennomsnittsvekten for dødfisken er to kilo. Dette betyr i gjennomsnitt at det ikke var salgbar fisk.»