Mowi starter smoltproduksjon i sitt nye anlegg på Skjervøy rundt nyttår

Nyheter
1317

Driftsleder Øystein Skallebø sier byggingen går etter planen.

– Ja, det må jeg si. Byggingen går sin gang og det blir hektisk aktivitet med ferdigstillelse av bygget i et års tid ennå. Rundt nyttår er vi etter planen i gang med produksjon av smolten, sier Skallebø til Framtid i Nord.

Tidligere har det blitt antydet at produksjonen skulle starte til høsten.

Anlegget på Sandøra i Skjervøy kommune koster rundt 400 millioner kroner å bygge, og med denne investeringen vil Marine Harvest bli selvforsynt med nødvendig smolt i Nordland og Troms. Årlig produksjonskapasitet vil være på rundt 1.700 tonn i det 7.440 kvadratmeter store bygget.

Ifølge Skallebø blir det en ny arbeidshverdag for de ansatte. Anlegget skal ta over produksjonen som i dag foregår ved settefiskanlegget på Kågen.

– Der er det et gjennomstrømmingsanlegg, mens det vi får her på Sandøra blir et topp moderne resirkuleringsanlegg, et såkalt RAS-anlegg. Så selv de som har lang erfaring med gjennomstrømmingsanlegg trenger å tilegne seg ny kunnskap.