Bygger nytt ferskvannsanlegg i Skjervøy

Nyheter
3744

Marine Harvest investerer i nytt anlegg for stor smolt på Sandøra i Skjervøy kommune.

Verdens største oppdrettsselskap skal bygge et moderne ferskvannsanlegg i Skjervøy i Troms, basert på den nyeste resirkuleringsteknologien tilgjengelig. Med denne investeringen vil Marine Harvest bli selvforsynt med nødvendig smolt i Nordland og Troms.

Oversiktsbilde av tomt på Sandøra.

─ Dette blir et toppmoderne anlegg som skal levere stor smolt av høyeste kvalitet til våre anlegg i Troms og Nordland. Denne investeringen legger til rette for fremtidig vekst i produksjonen og bidrar til at Marine Harvest kontrollerer verdikjeden selv i enda større grad, sier direktør for selskapets Region Nord, Ørjan Tveiten.

─ Tett og godt samarbeid
Ordfører, Ørjan Albrigtsen, er svært glad for at Marine Harvest investerer i Skjervøy kommune.

─ Som ordfører er jeg svært glad for at verdens største oppdrettsaktør Marine Harvest styrker sin tilstedeværelse i Skjervøy og Nord-Troms gjennom å bygge nytt settefiskanlegg på Sandøra. Dette vil bidra til å skape nye kompetansearbeidsplasser og bidra til å utvikle Nord-Troms som sjømatregion, sier Albrigtsen.

Det vil arbeide 15 personer på anlegget, som vil få en produksjonskapasitet på om lag 1 700 tonn.

─ Vi kommer snart til å starte jakten på dyktige og motiverte mennesker som ønsker å være en del av dette fantastiske prosjektet, sier Tveiten.

─ Vi har gjennom fasen med grunnarbeid og utfylling av Sandøra hatt et tett og godt samarbeid med Marine Harvest. Vi ser nå frem til at byggingen kan starte og at vi i fellesskap skal kunne være med på å skape størst mulig lokale ringvirkninger i byggefasen, sier ordføreren.

Større smolt
Det nye anlegget på Sandøra vil gjøre det mulig for Marine Harvest å produsere større smolt i Troms enn det selskapet kan i dag.

─ Den store smolten som skal vokse opp på Sandøra vil redusere tiden fisken trenger å være i sjø. Det vil føre til at vi kan produsere sunn og smakfull laks på kortere tid, samtidig som vi også reduserer det samlede lusepresset i regionen, sier Tveiten.

Etter planen skal byggingen av anlegget starte opp våren 2018 og produksjonen skal ta til høsten 2019.