Mowi skuffet over Vega-nei

Nyheter
0

Laksegiganten får likevel ikke drive oppdrett ved Rørskjæran.

Tirsdag ble det kjent at Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sagt nei til at det kan etableres nye oppdrettsanlegg i verdensarvområdet på Vega i Nordland. Her søkte Mowi i 2015 om tillatelse ved Rørskjæran, mens Vega Sjøfarm søkte seg til Hysvær.

I 2021, etter mye om og men, ga Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Mowi tillatelse til oppdrett ved Rørskjæran. Tillatelsen var imidlertid betinget av at oppdrett her var forenlig med den nye kommunalplanen for kystsonen i Vega.

Det har KDD nå vurdert at det ikke er, og de har vedtatt å ikke godkjenne de to akvakulturområdene.

Overrasket og skuffet
– Vi er overrasket og skuffet over vedtaket. Utover dette kan vi ikke kommentere før vi har fått lest brevet grundig, sier Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør i Mowi til Brønnøysunds Avis.

Ola Helge Hjetland. Foto: Mowi

Mowi må sies å ha kjempet for planene om å holde laks på Vega-lokaliteten: I 2018 fikk de tillatelse av fylkesrådet i Nordland til å drive oppdrett ved Rørskjæran i en femårig prøveperiode. Året etter trakk Miljødirektoratet tilbake tillatelsen, men Mowi påklaget, og Klima- og Miljødepartementet opphevet Miljødirektoratets vedtak. Så, i 2021, kom det grønne lyset (med forbehold) fra NFD.

Samme år uttalte daværende fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) at de to oppdrettslokalitetene var sterkt ønsket av Vega kommune. Han mente også at driften kunne være både miljømessig forsvarlig og bærekraftig – og forenes med ivaretakelse av verdensarvverdiene.

Får ti millioner
Nå ser det likevel ut som slaget for Mowi kan være tapt. I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett, som ble lagt frem tirsdag, foreslås det å gi Vega kommune ti millioner kroner, fordelt over 2024 og 2025.

Midlene skal gå til bærekraftig næringsutvikling, som en kompensasjon for at den lille øykommunen ikke får ha flere oppdrettsanlegg i verdensarvområdet.

Her, ved Rørskjæran på Vega, planla Mowi oppdrettsanlegg. I 2022 ble det lagt frem en konsekvensutredning som frarådet oppdrett i verdensarvområdet. Foto: Google Maps

Les også: Dette har nasjonalbudsjettet å si for laksenæringen

– Jeg mener det er viktig at vi som storsamfunn bidrar i arbeidet med å finne muligheter for næringsliv og utvikling på Vega nå som vi ikke godkjenner disse spesifikke prosjektene. Vi må finne gode måter å utvikle også de lokalsamfunnene som ligger i tilknytning til verdensarv-områder. Det er viktig å si at både akvakultur og annen aktivitet vil fortsatt kunne være en del av den framtidige arealutviklingen i Vega.

Det sa kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) i en pressemelding, i forbindelse med vedtaket.

Kan bli Vega-oppdrett i fremtiden
Sande presiserte likevel at både akvakultur og annen aktivitet fortsatt vil kunne være en del av den fremtidige arealutviklingen i Vega.

Verdensarvområdet dekker store deler av Vega kommunes areal. Bevilgningen, der Vega får fem millioner kroner allerede i år, og resten av potten neste år, skal bidra til kommunens behov for utvikling på lik linje med nabokommunene.

Regjeringen vil også gi bistand til å finne nye mulige områder for konvensjonell oppdrettsvirksomhet og andre former for akvakultur, utenfor verdensarvområdet. Nova Sea har i dag tillatelser på lokalitetene Igerøy Ø og Skogsholmen på Vega, sammen med Vega Sjøfarm og Vegalaks.