Dette har nasjonalbudsjettet å si for laksenæringen

Nyheter
0

Tirsdag presenterte regjeringen sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Her la de frem hovedtallene for norsk økonomi, og sine syn på hvordan den økonomiske politikken skal gjennomføres.

Fra det reviderte budsjettet er det flere punkter av relevans for havbruksnæringen:

Statsforvalterne får mer i kassa
Regjeringen foreslår å styrke statsforvalternes arbeid innen akvakultur med 2,5 millioner kroner. Dette begrunnes med at sjømatnæringen opplever stor vekst, og det samtidige presset på statsforvalternes saksbehandling.

Bevilgningen skal øke kapasiteten til å behandle søknader fra sjømatnæringen – særlig i Nordland. Nylig snakket iLaks med oppdrettere i Nordland som melder om store utfordringer på grunn av den lange behandlingstiden i fylket.

Les også: Seig saksbehandling i Nordland til frustrasjon: – Vi må nå slakte ut fisk for tidlig

Satser på eksportarbeid
Også Mattilsynet har slitt med kapasiteten, når det gjelder å følge opp nye og endrede krav for å legge til rette for økt eksport av sjømat. Regjeringen vil derfor styrke Mattilsynets eksportarbeid med fem millioner kroner.

– Vi har over tid hatt en stor vekst i produksjon og eksport av sjømat. Samtidig ser vi at markedene stadig stiller nye krav til næringen. Vi øremerker derfor fem millioner kroner til Mattilsynet sitt arbeid for å nå nye markeder og legge til rette for at eksporten skal øke også fremover, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding.

Vega får kompensasjon
I forslaget kommer det også frem at Vega kommune får ti millioner kroner, fordelt over 2024 og 2025, som skal bidra til bærekraftig næringsutvikling. Pengene er ment som et alternativ til mer oppdrett i verdensarvområdet.

Regjeringen vil gi bistand til å finne nye mulige områder for konvensjonell oppdrettsvirksomhet og andre former for akvakultur, utenfor Vegaøyan verdsarvområde. Illustrasjonsfoto: Norsk institutt for kulturminneforskning

Bevilgningen foreslås i sammenheng med vedtaket om å ikke godkjenne akvakulturområdene Hysvær og Rørskjæran i Kystplan Helgeland, i Vega kommune.

– Jeg mener det er viktig at vi som storsamfunn bidrar i arbeidet med å finne muligheter for næringsliv og utvikling på Vega nå som vi ikke godkjenner disse spesifikke prosjektene. Vi må finne gode måter å utvikle også de lokalsamfunnene som ligger i tilknytning til verdensarv-områder. Det er viktig å si at både akvakultur og annen aktivitet vil fortsatt kunne være en del av den framtidige arealutviklingen i Vega, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Skatter og avgifter
«Hensyn til forutsigbarhet tilsier at en ikke nå gjør større endringer i de gjeldende grunnrenteskattene, men jobber for å sikre at de nye skattene virker etter intensjonen» skriver regjeringen i forslaget.

Tilrettelegging av nye systemer for Skatteetaten og etablering av normprisrådet vil i år koste 67 millioner kroner: Finansdepartementet får en tilleggsbevilgning på 54,3 millioner kroner til systemutvikling i Skatteetaten. Begrunnelsen er at endringene som følge av skattevedtakene fra i fjor, blant annet om grunnrenteskatten på havbruk, er kompliserte og omfattende.

I tillegg er det satt av 12,9 millioner kroner til etablering og drifting av normprisrådet, samt til sekretariat og klagemyndighet i tilknytning til rådet.

Les også: Regjeringen vil bruke 67 millioner kroner til å kreve inn grunnrenteskatt: – Dyrt og byråkratisk system

Fiskeridirektoratet får flus
Finansdepartementet foreslår også å gi Fiskeridirektoratet to millioner kroner til å dekke utgifter knyttet til auksjoner av tillatelseskapasitet til laks, ørret og regnbuerørret – i forbindelse med kapasitetsjusteringene i oppdrett.

Videre vil regjeringen bevilge Miljødirektoratet ti millioner kroner til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro) i Drivaelven, som er et av de to siste gyro-infiserte vassdragene i Norge.