Mot nedleggelse av Hardanger Fiskeforedling: Fire selskap planlegger nytt lakseslakteri på Bømlo

Nyheter
874

Etter over 30 år med drift kan det være slutt for Hardanger Fiskeforedling.

– Det må nok dessverre legges ned, ja, sier styreleder Erlend Haugarvoll i Lingalaks til iLaks om dagens slakteri i Strandebarm i Kvam herad.

Hardanger Fiskeforedling (HAFI) er i dag eid av Lingalaks, Tombre Fiskeanlegg og Norway Royal Salmon. Selskapet slakter og pakker laks/ørret for sine eiere og andre oppdrettere på Vestlandet.

150-200 mill.
Lingalaks, Tombre, Eidesvik Laks og Fylkesnes Fisk planlegger istedenfor å bygge et nytt fiskeslakteri på Bømlo. Det kan også bli aktuelt å utvide lakseslakteriet til Espevær Laks, hvor Eidesvik Laks og Fylkesnes Fisk er inne på eiersiden. Planene har en prislapp på mellom 150 og 200 millioner kroner, ifølge Haugarvoll.

Han sier de fire selskapene har jobbet med å samordne slaktefunksjonen over lengre tid, men at oppkjøpet av NRS Region Sør har gjort at planene har blitt intensivert.

– Vi må fornyes, ting utvikles og vi må henge med på denne utviklingen. Økte volum krever større kapasitet, begrunner Haugarvoll.

Haugarvoll håper på at en endelig avgjørelse rundt fremtiden til HAFI og de nye planene vil bli tatt før sommeren.

– Det er en hurtiggående prosess, understreker han.

– Ikke et lett valg
De ansatte i HAFI skal ha fått beskjed om nedleggelsen forrige onsdag, ifølge Hordaland Folkeblad, som også har omtalt saken. Det er over 30 årsverk på slakteriet.

– Det er ikke et lett valg for våre eiere, som har bygd opp fiskeslakteriet siden 1986, men valget må tas. Vi kunne bare holdt det gående slik vi har det nå i et par-tre år til, for etter det blir det for liten kapasitet og maskinene blir for gamle, sier daglig leder Knut Roger Sivertsen til avisen.

I 2019 omsatte HAFI for 54,1 millioner kroner, og hadde et driftsresultat på 3,7 millioner kroner. Egenkapitalen var ved utløpet av året på 38,3 millioner kroner.