Oppdrettertrio kjøper NRS Region Sør for over 1,2 milliarder kroner

Nyheter
2394

Spleiselag sikrer seg seks konsesjoner.

Norway Royal Salmon (NRS) har inngått en avtale med Tombre Fiskeanlegg, Lingalaks og Eidesvik Laks om salg av samtlige aksjer i Sør Farming, et heleid datterselskap av NRS som etter gjennomføringen av en fisjon av NRS Farming vil eie NRS sin oppdrettsvirksomhet Region Sør.

Det fremgår av en børsmelding fra NRS torsdag kveld.

Cash oppgjør
Som vederlag for aksjene i Sør Farming, er det avtalt en kjøpesum på 1.240 millioner kroner på gjeld- og kontantfri basis. Kjøpesummen gjøres opp kontant og er finansiert av kjøperne dels med egenkapital og dels med lånefinansiering.

I forbindelse med transaksjonen har partene også inngått et langsiktig samarbeid på kjøp og salg av fisk.

Transaksjonen antas gjennomført i desember 2019, og er betinget av at fisjonen av NRS Farming er gjennomført.

Godt fornøyd
«Den strategiske vurderingen av Region Sør er nå gjennomført, og vi har konkludert med at vi selger virksomheten. NRS er godt fornøyd med prisen vi har oppnådd, samt at vi kan videreutvikle samarbeidet med Kjøperne på eksport av fisk, og slik fortsette å styrke vår egen salgsavdeling. Vi er glad for at Kjøperne har lokal tilhørighet, ambisjoner og ressurser til å utvikle virksomheten videre», uttaler konsernsjef Charles Høstlund i NRS.

Virksomheten i Region Sør som fisjoneres ut av NRS Farming og inn i Sør Farming eier og driver seks tillatelser for oppdrett av laks med produksjon på 4 680 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) i området omkring Haugesund. Virksomheten har cirka 30 ansatte, og ledes av regiondirektør Rolf Berg.

Styret i Sør Farming består i dag av Charles Høstlund og Ola Loe, men sammensetningen av styret vil endres etter gjennomføringen av transaksjonen.

Konsentrere
Transaksjonen er ledd i NRS’ strategi om å konsentrere og styrke sin virksomhet i Nord-Norge og på Island.

«Gjennom salg av denne virksomheten ønsker vi å konsentrere vår aktivitet om Nord-Norge og på Island. Selskapet har for tiden store investeringsprosjekter som vil videreutvikle vår virksomhet i nord. Vi har som ambisjon å utvikle fremtidens oppdrettsnæring gjennom videreutvikling av driften, innovasjon og ny teknologi, og vi vil gjøre det med Nord-Norge i sentrum. Transaksjonen gir NRS ytterligere finansiell fleksibilitet til å vurdere nye vekstmuligheter», sier Charles Høstlund.

Det er inngått avtaler med enkelte ledende ansatte i Region Sør om bonuser i forbindelse med transaksjonen, heter det videre i meldingen.

DNB Markets er finansiell rådgiver for NRS i forbindelse med transaksjonen og Advokatfirmaet Wiersholm er juridisk rådgiver for NRS i forbindelse med transaksjonen.