Mortenlaks har tapt rundt 1.000 tonn laks så langt. Nå trues et nytt anlegg av algebeltet

Nyheter
2086

Vårens smoltutsett til Mortenlaks er satt ut i Kanstadfjorden på lokaliteten Storøya NØ. Lørdag meldte Fiskeridirektoratet at lokaliteten er rammet av algeoppblomstringen.

Tom Jarle Bjørkly. FOTO: Privat

– Kystvakta målte i natt konsentrasjoner av problemalgen på 2,7 milliliter, noe som er toksin og kan medføre dødelighet. Vi har rapportert om dødelighet på lokaliteten. Vi har plukket ut cirka 20-30 000 smolt frem til klokken 12.00 søndag. Vi følger utviklingen time for time, men dødeligheten og øvrige bilder er ikke likt med Rinøyvåg, så vi har fremdeles håp, sier daglig leder i Mortenlaks, Tom Jarle Bjørkly.

Nyheten kommer i kjølvannet av en svært tøff uke for den lille oppdretteren i Lødingen. Tidligere skrev iLaks at det var eskalerende dødelighet ved Mortenlaks sin lokalitet Rinøyvåg.

Tom Jarle Bjørkly estimerer estimerer at at rundt 900-1000 tonn fisk er tapt ved denne lokaliteten, og det står nå mellom 50.000 og 100.000 fisk igjen. Snittvekten på fisken er mellom 700 og 2.800 gram.

FOTO: Mortenlaks (med tillatelse)- Foreløpig har vi ikke eksakt oversikt, sier Bjørkly, men han legger til at situasjonen er under kontroll og at dødeligheten er stoppet på Rinøyvåg.

– Det er fritt for fisk i bunnen av merden og vi har sendt fra oss to store båter, «Karolius og som «Hordafôr 4», som kverner og pumper for Hordafôr. I tillegg har vi hatt fantastisk god hjelp fra mindre båter (med lift up) som «Tais Nord» og «Håløygen», og de har også avsluttet sitt oppdrag, sier Bjørkly.

– Store konsekvenser
Bjørkly forteller at selskapet etter hvert må få eksakt tall, både for videre drift og forsikring, men dette må skje etter at man er ferdigryddet. Han mener selskapet har tapt mellom 140 og 160 millioner kroner, alt etter pris, i omsetning.

– Det vil få store konsekvenser for en liten aktør som oss, som faktisk «blir fullstendig slått i bakken». Dette er den fisken vi skulle skapt verdier av i 2019 og Q1 2020. Ut over det har jeg ingen kommentarer nå. Vi jobber med alternativer, sier han, og understreker at også mange leverandører i lokalsamfunnet blir skadelidende og må permittere etter hvert.

FOTO: Mortenlaks

– Vil bare gråte
Både Nordlaks og Ellingsen Seafood har i helgen hatt vellykkede flyttinger av laks.

– Det er utrolig bra, men alle av oss har ikke disse mulighetene. Dette er bare trist med tanke på fiskevelferd. God fiskevelferd skaper resultat på bunnlinjen, og er etisk veldig viktig for oss. Derfor føles det som «å bli tråkket på» når noen påstår noe annet. Spesielt når vi står mitt i det med jobbing døgnet rundt, sier Bjørkly.

Bjørkly berømmer både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

– De har vært til de grader løsningsorientert. Mine kollegaer har også gjort en fantastisk jobb og stått på, til tross for tankene og følelsene er sterke. Dette er kun trist.

Også Bjørkly selv, som er en erfaren oppdretter, er sterkt berørt av hendelsen.

– Personlig har jeg jobbet i over 25 år i næringen, og må innrømme at dette gjør noe med meg. Ja, faktisk så vil jeg egentlig bare gråte når jeg tenker på jobben som har vært utført med omhu, er bortkastet og ikke minst med tanken på dyrevelferd. Dette er nærmest en usynlig fiende, som vi ikke rår over, sier Bjørkly.

– Aktualiserer flere ting
Han mener algeproblemet aktualiserer flere ting:

– Blant annet dette med inndragning av lokaliteter som ikke er brukt de to siste årene. Det går på beredskap. I tillegg behøves en bedre overvåking, som gir et større perspektiv på handling, sier Bjørkly.

FOTO: Mortenlaks (med tillatelse)

Han ønsker også en form for kompensering på MTB, slik at selskapene kan reise seg raskere og bidra indirekte til opprettholdelse av arbeidsplasser i distriktene.

– Dette jeg håper jeg myndighetene kommer på banen med, sier han.

Til slutt ønsker han bedre rammebetingelser for små oppdrettere.

– Om en ønsker mangfold i næringen, og ikke bare store aktører som kan styres og eies fra alle steder, må en gi noen rammebetingelser som er til å leve med, også for små aktører. Vi har ikke kapital til å starte prosjekt til en milliard kroner for å vokse, sier Bjørkly.

Bjørkly er for øvrig styreleder i Salmon Group, et nettverk for små og mellomstore oppdrettere.

Søndag melder Fiskeridirektoratet at situasjonen er noenlunde lik lørdagens.

«Det er til dels høye konsentrasjoner av alger i flere områder i både Troms og Nordland.», skriver direktoratet.

13.200 tonn fisk er død på grunn av algeoppblomstringen så langt.

FOTO: Mortenlaks (med tillatelse)