Eskalerende dødelighet hos Mortenlaks

Nyheter
1785

Fiskeridirektoratet melder om økt dødelighet på Mortenlaks sin lokalitet Rinøyvåg i Lødingen i Nordland.

Mandag meldte iLaks at Ellingsen Seafood og Mortenlaks er de siste oppdretterne i Ofotfjorden som har merket økt dødelighet fra algeoppblomstringen. Mens algen for alvor tok livet av store mengder fisk hos Ellingsen Seafood tirsdag, tok det en ekstra dag før situasjonen eskalerte voldsomt hos Mortenlaks.

– Situasjonen er uavklart og vi har ikke full oversikt. Jeg kan ikke si noe om hvor mye av laksen som dør, men det er en betydelig mengde og situasjonen er stadig eskalerende, sier daglig leder i Mortenlaks, Tom Jarle Bjørkly, til iLaks.

Videre forteller han at Mortenlaks har alle mann i arbeid og flere båter i sving for å forsøke å få kontroll over situasjonen. I tillegg er Hordafôr på vei for å bistå.

– Vi jobber hardt med å ta opp fisken og få på plass logisitikken her, sier Bjørkly.

Mortenlaks sine fire lokaliteter, Rinøyvåg, Storøya, Lille Djupfest og Fiskefjorden (Sorte og blå sirkler). SKJERMDUMP: Barentswatch

Vårutsettet
Like ved den algeutsatte lokaliteten Rinøyvåg, har Mortenlaks en annen lokalitet, der står vårens smoltutsett. Bjørkly tror og håper den fisken skal gå klar av algene.

– Vinden er sånn nå at det skal ikke komme alger dit. Så vi håper det går greit, sier han.

Mortenlaks har foreløpig ikke satt igang noen hastetiltak for å redde unna smolten, dersom algene likevel skulle finne veien opp til lokaliteten.

– Alt er som det skal være der, det er en helt normal situasjon, sier Bjørkly.

Ingen spredning
Da iLaks snakket med sier regiondirektør, Janne Andersen, i Fiskeridirektoratet region Nordland onsdag formiddag kunne hun fortelle at de ikke har fått melding om at algene har funnet veien til noen nye lokaliteter.

I Troms har det ikke vært rapportert om nye algeangrep siden før 17. mai, mens det i Nordland altså sist var registrert alger hos Ellingsen Seafood og Mortenlaks mandag.

Andersen forteller at det veldig mye laks som har dødd hos Ellingsen Seafood på lokalitet Stabben, og den dør fremdeles.

Det er skadelig oppblomstring av Chrysochromulina leadbeaterii som har forårsaket laksedød i Nordland og Troms. Algen er vanlig langs norskekysten.